Klik voor "Oude Melodieën" op het autootje
Park Zonnehove

Parc Zonnehove

.....
09 oktober 2008
* Buienradar..... * 't Weer in Zeeland
WebcamVlissingen * 0118-591604 WebcamDomburg
 
No animation ?
Click on

 

Terug naar actuele Nieuwsflits

Nieuwsflits 2008a (archief)
(januari-augustus)

..De vijver is overhoop gehaald door karpers

   

Spiegelkarpers horen niet in de vijver.

De vijver, juni 2003 ..............Leegpompen en weer van vooraf aan opnieuw beginnen?.

De laatste weken zijn ruim vijftig dode bruinvissen op de Zeeuwse stranden geborgen...

Regenachtig weer? Oude lp's opnemen in de computer en branden tot .mp3 schijfjes...

Het Natuurgebied Oranjezon tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder wordt zeer waarschijnlijk uitgeroepen tot 'aardkundig monument'. Zie ook het hoofdstuk * Oranjezon

Jan van Strien heeft gelijk... Als we voor straks wat willen organiseren moeten we nu al de agenda's trekken. De tijd vliegt immers en de komende maanden slibben snel dicht, en ook Hilda moet die avond wel vrij kunnen houden om te kunnen assisteren bij de muziek...
Afgesproken is:
* Parc Zonnehove: donderdag 18 december 2008 om 19.30 uur: 'De geschiedenis van het kleine draaiorgel' (Meer hierover)
(De "Oeroude 'Midwintermotieven' in sinterklaas-, kerst- en nieuwjaarsgebruiken" doen we dan volgend jaar.).

Middelburg, zaterdag 16 augustus  19.30 uur  Oostkerk Zomerconcert Urker Mannen Ensemble

Kortgene, zondagmiddag

Museum " 't Ouwe Uus ", Kaaioprit 1 Kortgene te bezichtigen op donderdag tot 1 oktober.

Colijnsplaatse dagen ................... Foto's(1) ................... Foto's(2)

.

Gevonden op de Zierikzeese zomermarkt de fraaie zeldzame zwaar tinnen miniatuur van het
't Piepenrek uit Oldenzaal (1900), in perfecte staat.

In Oldenzaal in de de St. Plechelmusbasiliek staat sinds 2004 mijn voormalig huispijporgel (1980-2001)

   

Zomer 2008, een dagje anders : * Varen naar de zomermarkt in Zierikzee.

.

Zwemmers in zee moeten goed oppassen voor zogeheten zwinkuilen. Zie * muien.
De zuidwestenwind in combinatie met springtij kan voor grote problemen zorgen. Zie * eb & vloed.

 

Wandelmiddag NBvP-Vrouwen van Nu 4 augustus
Overvaren richting Wolphaartsdijk
Meer foto's

Bolo ties

   

Simon Wiesenthal, Die Sonnenblume (1969) ---------------------------- Gedenken

Fotogalerij

  In de vijver...

De nieuwe panoramaweg bij Westkapelle is klaar. Voor het nieuwe strand aldaar is nu eerst vooroever-suppletie nodig. Zie * Zandsuppletie

"Rainbowen"

maandag 14 juli

    8 juli ....* Uw kust nabij...  

 

  Adri Karman, "Noord-Beveland - groene oase in de Zeeuwse Delta"

Aanbevolen!

De omvangrijke ontstaans- en inpolderingsgeschiedenis is heel aanschouwelijk gepresenteerd.

De prachtige sfeerbeelden van vroeger,
maar ook de beschrijvingen van de hedendaagse omzwervingen
zouden Dr. Jac. P. Thijsse ongetwijfeld eveneens zeer hebben bekoord...

De mooie illustraties zijn bijzonder toepasselijk.
Een belangrijk en waardevol boek.
(In de boekhandel nog beperkt verkrijgbaar.)

.........................................................................P.C. van der Klis, fysisch-geograaf.

Adri Karman, "Noord-Beveland - groene oase in de Zeeuwse Delta".
Een uitgave van de Stichting Waardering Natuur en Cultuur Noord-Beveland.
Gebonden, 160 pag.
De gemeente Noord-Beveland bood in april dit boek aan de inwoners aan tegen een symbolische prijs van € 2,50.

 


<< Kortgene heeft aan zijn voor- oevers altijd schorgebied gekend.

Toren van Kortgene
meer dan een eeuw lang
op het nog onbedijkte schor >>.

 

In het kerkgebouw De Vermaning van de Doopsgezinde gemeente Walcheren, Lange Noordstraat 62 te Middelburg, woensdag 9 juli 2008, 15.00-17.00 uur de voordracht "2008 Jaar van het Religieus Erfgoed", PowerPointPresentatie, Piet van der Klis.
Door ontkerkelijking komt het religieus erfgoed onder zware druk.
Tal van kerken, kloosters, met inventaris, orgels, gebrandschilderde ramen gaan verloren... Toch is er ook nog veel weer in een schitterende staat teruggebracht en bewaard (hierover tevens een korte film).

Religieus erfgoed onder druk

 

Bezichtiging Odulphuskerk in Meliskerke, rondleiding met gids, iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 (t/m 13 september).

Asbakjes voor op het strand om in het zand te steken. Rondslingerende peuken zijn hiermee verleden tijd.

  Gratis asbakje op het strand van Vlissingen en Domburg

Het komende PCOB-programma voor september t/m december in Oostkapelle.

Zeven x zeven Zeeuwse verhalen bij religieus erfgoed.

Beklimming van de Sint Lievens Monstertoren, oftewel Dikke Toren. Zierikzee 12.00 tot 16.00 uur.

Hebreeuws Psalmenconcert, Nieuwe Kerk, Middelburg  29 juni 2008, 15.30 uur.
Optreden van het Amsterdams Synagogaal Koor en de Cantorij van de Nieuwe Kerk.
De koren zullen Hebreeuwse en Nederlandse psalmen ten gehore brengen.

Dag van de Architectuur 21 juni 2008, 10.00 - 17.00 uur.
Het kerkgebouw De Vermaning van de Doopsgezinde gemeente Walcheren, Lange Noordstraat 62 te Middelburg: voor bezichtiging geopend.
Het grootste deel van de interieurrestauratie is voltooid en de detailleringen aan de unieke neo-renaissance orgelkas komen door vergulding beter tot hun recht.

Op pad in de regio

(Nederlandse Spoorwegen) http://www.eropuit.nl/, de grootste uitjessite van Nederland

   
Jacobskruiskruid   Zebrarupsen   Sintjacobsvlinder

24 Juni: het (giftige) Jacobskruiskruid bloeit vroeg dit jaar. (Pas op 25 juli is het Sint Jacobsdag.)

Nieuw: de * zandsuppletie bij Domburg.----------------------------------* seasonsgreetings

 

Vanuit Breskens: Sleepnetvissen en Avontuurlijke tochten (zie ook Varen en Vissen)

20 juni: Zomerzonnewende. Zie vollemaan-opkomst vanaf Hoogduin..

Nieuw: http://www.zeelandmuseumland.nl/

Dag van de Architectuur 21 juni 2008, 10.00 - 17.00 uur.
Het kerkgebouw De Vermaning van de Doopsgezinde gemeente Walcheren, Lange Noordstraat 62 te Middelburg zal voor bezichtiging geopend zijn.
Het grootste deel van de interieurrestauratie is voltooid en de detailleringen aan de unieke neo-renaissance orgelkas komen door vergulding beter tot hun recht.

Vanaf 14.00 uur presentatie van een drietal korte causerieën over de bouwstijl en het orgel, die worden afgewisseld door voornamelijk 19de eeuwse “eigentijdse” orgelcomposities die door de vaste bespelers van dit orgel zullen worden uitgevoerd.
Tevens is de achterzaal van de kerk is een kleine expositie ingericht. Gratis toegang. 

In de zomer (7 juli - 15 augustus) komt de* biblioservicebus op dinsdagavond van 18.15 - 19.00 uur. (Op 22 juli geen bus.)

 

Jubileumconcert van een heel bijzonder koor. Aanbevolen.
5 jaar Zeeuws Mannen Ensemble. Zaterdag 14 juni. Aanvang 20.00 uur. Grote Kerk te Kapelle.

   
Veere   het Lindsen-orgel (1855)   de Kleine Kerk

Zondag 8 juni Cantatedienst, Kleine Kerk te Veere (ingang Kapellestraat) 16.30 uur.
Tijdens een cantatedienst voert het Bachkoor de Mis in G-groot BWV 236 van J.S. Bach uit.
Kyrie (fragment)

Domburg: fietstochten voor senioren, 25 km, St. Welzijn Veere (info telefoon: 583687)
- zondag 8 juni 13.30 uur
- donderdag 12 juni 13.30

Oostkapelle, zaterdag 14 juni, rondom de Saronskerk, vanaf 09.00 uur: verkoop- en rommelmarkt.

.....Openingstijden Route

Op donderdagmiddag 5 juni vond de officiële opening plaats van het nieuwe Zeeuws Planetarium in Kamperland (Noord-Beveland). Een aanwinst voor Zeeland. Met liefst 6 camera's wordt op spectaculaire wijze een 3-dimensionale omgeving gecreëerd in een koepelvormige ruimte. In een luxe vliegtuigstoel, omgeven door beeld en geluid, waant men zich in een andere wereld. Kortom, daverende shows !
.....................................................Actuele shows / binnenkort verwacht

Restauratie Toren Oostkapelle nadert voltooiing (foto's Kees Krommenhoek).
Op vrijdag 13 juni om 17.00 uur wordt de toren feestelijk opgeleverd en is tot 20.00 uur gratis te bezichtigen.

Nieuwe fraaie Zeeuwse vlag: klik linksboven in Inhoud op Vlaggen en Wimpels

   

Zuiverseweg. Deze goede bescherming van jonge aanplant voorkomt vraatschade door damherten.

Veel schuim op het strand... zie hieronder: Pinksteren, Algenbloei.

Cultuurhistorie langs de Oosterschelde. Nieuw: interactieve kaart.

Kiki, het raampje van je paard is klaar.

De linde
de boom die bronnen, huizen en boerderijen beschermt.

De lindeboom was voor de Kelten en de Germanen een heilige boom: "de goede boom".
Voor de Germanen was de linde de verblijfplaats van Freya (Holda), de godin van liefde, vruchtbaarheid en gerechtigheid. (Onder het bladerdak van de linde werd vergaderd en recht gesproken.)
Deze boom, gewijd aan de moedergodin, werd dus later de Mariaboom, de 'kapellekensboom'.
Zoals de (Wodans)eik het zinnebeeld is van kracht, moed en roem is de linde het symbool van verlangen, liefde, tederheid en zorg...

 

Elke ochtend strijken tal van kraaien neer op het gras rond de vijver. En dat is mooi én nuttig.
Kraaien eten immers graag emelten en zijn voortdurend op zoek naar deze larven van de langpootmug.
Deze pootloze larven vreten 's nachts graswortels stuk en kunnen zo ernstige schade aanbrengen aan gazons.

Inmiddels werd deze website sinds 2005 60.000 maal bezocht.

Oostkapelle, 3e pinksterdag Ringrijden van 08.00 tot 17.30 uur.
(Zie ook de afbeeldingen van de paarden in het * 't Ambacht)

 
Nu   Straks

Pinksteren: Algenbloei.
Het is een jaarlijks terugkerend natuurlijk verschijnsel dat veroorzaakt wordt door fytoplankton.
Met het opwarmen van het kustwater in het voorjaar en de sterke toename van zonlicht ontwikkelt de kolonievormende alg Phaeocystis pouchetii zich in enorme aantallen.
Dit proces is ook sterk afhankelijk van in het zeewater beschikbare voedingstoffen. Het gevolg is dat in korte tijd op helder kustwater plaatselijk een bruine soep drijft.
En dat is momenteel dus ook weer het geval. 
Door  de branding en golfslag gaan de algen echter snel stuk. Dan  komen er veel organische stoffen uit deze algen vrij die vooral bij westenwind na één of twee weken voor een enorme schuimproductie op het strand kunnen zorgen. Nogmaals, het is een jaarlijks terugkerend natuurlijk verschijnsel.

Spiegelkarpers (van meer dan 60cm) zijn weer actief in de vijver.

De karper is een vis die de bodem omwoelt. Vooral in de vroege ochtend direct na zonsopgang kan men dit goed waarnemen. In ondiep water is hij overdags ook vaak op zoek naar eten, in de sterk begroeide gedeeltes van het water, dicht tegen de oever. Bij een voedselrijke bodem  leidt dit tot een ongeremde groei van de zwevende algen (phytoplankton). Samen met de omgewoelde bodempartikels leidt dit tot het troebel worden van het water en tot een afname van de onderwaterflora.

Dit voorjaar broeden er helemaal geen watervogels in het riet. Ook zijn er nauwelijks nog kikkers.
Des te meer muggen...
Hoe staat het met het biologisch evenwicht? Steeds vaker ziet men dode vissen.
Risico's: botulisme en blauwalg.
Loopt de vijver deze zomer het gevaar van omkiepen *) ?
*) Zie: 'Terugblik op de hittegolven van juli 2006' in * vijver (daar even scrollen).

       
 

Veel muggen: binnenkort komen gelukkig weer de vleermuizen en de zwaluwen...

Spiegelkarpers kunnen zelfs 110 cm lang worden.

De museumbunker is weer open in Zoutelande.

Cultuurhistorie langs de Oosterschelde.
Muraltmuurtjes (zie foto) en oude sluizen of gemalen, rijksmonumenten als caissons, Plompe Toren, Haven Rattenkaai en de Bruinisser stelberg, ze sieren het Zeeuwse landschap. Projectbureau Zeeweringen bracht de cultuurhistorie langs de Oosterschelde in kaart. Deze interactieve kaart is vanaf 14 mei te vinden via de website van het projectbureau www.zeeweringen.nl.

Project Zwakke Schakels

Domburg, aanvang 19.30 Op zaterdag 10 Mei Pinksterconcert Brassband Apollo, buiten bij de kerk te uur 

Op zondag 11 mei Pinkstermarkt op de boulevard van Vlissingen vanaf 10.00 uur

Op maandag 12 mei Tweede Pinksterdag 'Dag van het Kasteel' Kasteel Westhove gehele dag open

Ontvangen een bijzonder fraaie en zeer gedetailleerde bunker- en geschutsopstellingenkaart (situatie 1943-'44) op "De Golf" bij Domburg. Na de inname in 1944 werden hier ruim 80 bunkers en tevens 437 bomkraters (zie foto 2007) geteld.
Alleen ontbreekt nu nog een overzichtskaart van de bunker-locaties (1943-1944) in het duingebied (tussen Westhove en Oostkapelle) van de Hamster...
(Voorbereidingen vernieuwde lezing
* Archief'44-'45.htm i.v.m. de 65-jarige herdenkingen in 2009 op Walcheren).

.. ..... ...........

Bevrijdingsfestival Vlissingen. Zie webcam concerten..

Het rapport inzake het * bosbeheer (nogmaals).

   

Zaterdag 3 mei. Opening van de expositie van de schilderijen van de Domburgse schildersweek door Premier Balkenende in de Galerie Duinheuvel (foto's Kees Krommenhoek).

 
 
 
 

Kees Krommenhoek bij Nova

 
 

 

 

't Groentje in Domburg wordt straks "Residence Wijngaerde"

Expositie Schilder- en Tekenclub Zonnehove in het zorg- en recreatiecentrum

. 30 April Grand Café (Parc Zonnehove) vanaf 10.30 uur koninginnedag, traditiegetrouw weer met het bekroonde draaiorgeltje bij de entree.

Muziekkeus is dit keer:

- 12 Flötenstücke (Haydn)
- Neapolitanisches Ständchen (Winkler)
- Czardas von Monti (Vittorio Monti)
- Die diebische Elster (Rossini)
- Rondo Russo (Saverio Mercadante)
- Penny Serenade (Cary Grant & Irene Dunne)
- Hochzeit der Winde (John T. Hall)
- Liechtensteiner Polka (Ed. Kotscher)

Verwachting 18 graden... doch afkoeling door * invallende zeewind

info

Het rapport inzake het * bosbeheer.
De zorgvuldig tewerkgaande tuinvrijwilligers hebben, lofwaardig, advies gevraagd aan de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Het rapport ligt ter inzage.

  < Bostulp

Boshyacint >

 

Nieuwe natuurfoto's in * fotogalerij (deel 4) (Antonia Hens)

Serene twilight
Praised photograph
© Hilda

   

Een team van NOVA-t.v. maakt opnamen van organist Kees Krommenhoek in de dorpskerk van Oostkapelle (i.v.m. Koninginnedag 2008).

   

Denk aan uw benedenburen en voorkom waterschade...
Verscheidene boilers zijn immers op de lasnaad gaan lekken. Plaats uit voorzorg een bak tegen de muur. (Mijn nagenoeg lege oude-kranten-bak van plastic stond gelukkig precies goed!)

Voorjaar: ook de * teken worden weer actiever. Elk jaar worden meer dan een miljoen wandelaars, hondenuitlaters en veldwerkers in bos-, heide- en duingebieden door deze parasieten besprongen soms met zeer akelige gevolgen.

De werkzaamheden aan de nieuwe Panoramaweg nabij Westkapelle.

De Molen d'Arke van Oostkapelle bij nacht.

De fraaie reconstructie van de Karolingische ringwalburg te Burgh, één van de best bewaard gebleven ringwalburgen in Zeeland, is gereed.

De gemeente Veere heeft onlangs aan bewoners van Park Zonnehove in Oostkapelle een aanslag voor onroerend-goedbelasting verstuurd waarop een verkeerde WOZ-waarde stond vermeld. De gemeente zou inmiddels enkele nieuwe aangepaste aanslagen hebben verstuurd...

Aagtekerke 15 april "De Passage". 'Rembrandt en de Bijbel'

Goes 2 april. Een honderdtal .'Oude Schoolplaten (Natuur)'

Noord-Bevelandse Boerenroute Vrijdag 2 mei 2008

Little Art Factory in Zierikzee ....... 

Lente

Het Westkappels Koor (in klederdracht): 28 en 29 maart a.s. jaarlijkse uitvoering in het gebouw "Westkapelle Herrijst".

  Pasen 2008     ... alles wordt nieuw
             

2008 Jaar van het Religieus Erfgoed: Zeeland

Passie en Pasen: Meditation

Palmpasenstok

Op Palmzondag 16 maart zal de Zeeuwse Koorschool een Passieconcert geven;
Heilige Maria Magdalenakerk, Goes 15.30 uur. Toegang en programma gratis (deurcollecte).

Zaterdag 15 maart geeft het Zeeuws Vocaal Ensemble o.l.v. dirigent Kees van Eersel een Passieconcert in de Koorkerk, Middelburg (15.30 uur)

Storm: Weerstation Middelburg en Waarschuwingsdienst

 

Voorjaar in de Manteling: uitbundig bloeiende sneeuwklokjes, narcissen en bakkruudjes.

12 maart

Lente in Ritthem

Weer een nieuw werk van de schilder * E.A. Jansen (1877-1957) gevonden: Lente in Ritthem.

Weer een nieuw werk van de schilder * E.A. Jansen (1877-1957) ontvangen (ga naar deel 2).

Vergelijk onze 'Parc-regels' eens met die van Leefregels elders...

Padden: zodra de temperaturen 's nachts boven de 7 graden komen ontwaken de padden uit hun winterslaap en zullen deze diertjes weer massaal op pad gaan op zoek naar het water. Een weg die echter niet zonder gevaren is...

Nieuwe natuurfoto's in * fotogalerij (deel 4) (Antonia Hens).

Het versterken van de dijk en duinen tussen Domburg en Westkapelle gaat nu echt van start.

Zwakke schakels Walcheren / Westkapelle: het Oostgat (Alle info bijeen gezet over de Zwakke Schakels).

Oostkapelle, maandag 17 maart: PCOB 14.30 uur
" 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed". (PowerPointPresentatie Piet van der Klis)
Door ontkerkelijking komt het religieus erfgoed onder zware druk.
Tal van kerken, kloosters, met inventaris, orgels, gebrandschilderde ramen gaan verloren... Toch is er ook nog veel in een schitterende staat. Als voorbeeld de Martinikerk in Franeker. (N.B. koninginnedag 2008: koninklijk bezoek aan Franeker.)
Zie voor meer over " 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed" in de Lezingenportefeuille

 

   

Nieuwe lezing toegevoegd in de Lezingenportefeuille: (no 25) "De Natuur in Zeeland"
(met prachtige tekeningen - met toestemming- van de bekende Zeeuwse schilder/tekenaar Adri Karman).

Tussen Westhove en Oostkapelle zwom zaterdagmiddag 9 februari een zeehond.

Voortaan komt elke dinsdagochtend van 09.45 tot 10.30 uur de speciale Biblioservicebus naar Parc Zonnehove.

  Sobere uitvoering...

Ter herinnering. Op 5 september 2003 deden bij de Rechtbank te Middelburg
Provincie en Waterschap toezeggingen omtrent de hoogte (slechts 60 cm) van de rotonde bij Westhove en de sobere uitvoering ervan, zodat de Heemkundige Kring Walcheren (de heer Vader en de heer Lantsheer) en het Zeeuws Biologisch Museum (de heer Bosch) destijds tenslotte besloten om af te zien van verdere beroepsprocedures...

Kat zat ritueel ingemetseld in de Grote Kerk van Veere

Risicokaart Zeeland

Hoogteligging Parc Zonnehove

Waterschap besteedt uitvoeren versterken Westkapelse Zeedijk aan op 1 februari.
Het versterken van de zwakke schakel: dijk en duinen tussen Nolle en Westduin volgt pas later... Er zijn immers bezwaren tegen de kapvergunning ingediend en ook zou men specht en sperwer meer dienen te ontzien...(?!)

De restauratie van de kerktoren van Oostkapelle door Bouwgroep Peters vordert gestaag.

Nieuw: Ander werk van Tjerk

Meer orgel - dvd's en nog een grote catalogus.

Nieuw Bezoekerscentrum Oosterschelde, het grootste Nationaal Park van Nederland.

In het Topshuis, Neeltje Jans

Nieuwe PowerPointPresentatie toegevoegd.
"2008 Jaar van het Religieus Erfgoed".
Door ontkerkelijking komt het religieus erfgoed onder zware druk.

Er zijn weer twee nieuwe werken van de schilder * E.A. Jansen (1877-1957) ontvangen.

Opnieuw zijn er plotseling vanwege zeer ernstige ziekte vacatures ontstaan binnen het ANBO-bestuur.  Op korte termijn worden een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester gezocht.   Voorkomen moet worden dat aan het voortbestaan van de ANBO Afdeling Walcheren-Noord een einde moet komen.   Daarom in deze website eveneens een speciale oproep ook aan de bewoners van Parc Zonnehove. Meer Info: Henk Asbeek Brusse.  E-mail zonodig sturen naar de web editor   (Beide ouderenbonden vervullen immers een belangrijke functie in de dorpen!)

* Foto's kerstbingo 2007 ANBO-te Domburg

* Foto's kerstfeest 2007 PCOB-Oostkapelle

* Donkere Palissaden: op 23 januari houdt de schrijfster Pauline van Lynden een lezing met beelden over de paalhoofden voor de Heemkundige Kring Walcheren in de Aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, om 20.00 uur........... Zeer aanbevolen.
Zie ook: Pers-recensies

9 Januari. Zo vroeg al tussen de graszoden onze eerste voorjaarsbode. Voor Loverendaele staan een stuk of acht sneeuwklokjes. Zie de foto's van Antonia Hens in * fotogalerij (deel 4)

Damherten veroorzaken in het park aanzienlijke vraat- en schilschade. De acht lindebomen zijn vrijwel geheel rondom van hun schors ontdaan.

Oeroude midwintermotieven in kerst- en nieuwjaarsgebruiken

Nieuwe lezing toegevoegd in de Lezingenportefeuille: "Midwinter"

Nieuwe winterfoto's in * fotogalerij (deel 4)

Wijkondersteuning Arnemuiden

Koenckelpotten luiden oudjaar weer uit in Zeeland

* Season's greetings................................................* Vuurwerk 2008

Wonen aan Zee: * Fraaie artistieke impressies van Tjerk Kloostra. (Zie ook Expositie in het Grand Café).

* Foto's kerstbingo 2007 ANBO-te Domburg

* Foto's kerstfeest 2007 PCOB-Oostkapelle ......................................

Voordrachten:

 • Serooskerke, PCOB, dinsdag 8 januari: Kinderhuizen in terugblik.
  De geschiedenis van de wezeninrichting "Neerbosch". Kees Krommenhoek

 • Souburg/Ritthem: 5 februari 2008 ('De geschiedenis van het kleine draaiorgel')

 • Oostkapelle, maandag 18 februari: PCOB, Een ongemakkelijke waarheid, Al Gore.
  De opwarming van de aarde heeft geleid tot een recordaantal natuurrampen in 2007 (NRC 13 dec 2007). Vervolg op de PowerPointPresentatie : "Zwaar Weer".

 • Oostkapelle, maandag 17 maart: PCOB, "2008 Jaar van het Religieus Erfgoed".
  Door ontkerkelijking komt het religieus erfgoed onder zware druk.
  Tal van kerken, kloosters, met inventaris, orgels, gebrandschilderde ramen gaan verloren... Toch is er ook nog veel in een schitterende staat. Als voorbeeld de Martinikerk in Franeker. (N.B. koninginnedag 2008: koninklijk bezoek aan Franeker.)
  (PowerPointPresentatie Piet van der Klis)

Zie ook Nieuwsflits 2007

Terug naar actuele Nieuwsflits

Terug naar
Inhoud

.

.

.