Terug naar
Inhoud

"Parc Zonnehove"

Kasteel Westhove
Oostkapelle

2011-2012 De restauratie van de "Romeinse" brug
(>120.000 €)

17 januari 2012: een nieuwe brug, nu op 12 heipalen !

 

18) Romeinse brug voltooid

 

17) Na de herstel/graafwerkzaamheden

 

16) De bestrating van het betonnen brugdek 13 januari 2012

 

15) Restauratie nadert de voltooiing 20 december 2011

 

14) Afbouw 9-20 december 2011

 

13) Nisje voor Nehalennia

Nehalennia

Nehalennia

 

12) Voorbereiding voor het betonstorten van het brugdek op 28 november

 

11) Het volsteens opmetselen van de boog

 

10) Oude kloostermoppen

 

9) Het metselwerk

 

Tekening Krommenhoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) vrijdag: beton storten

 

7) donderdag: beton vlechten op de heipalen. . . . . . . Bouwbedrijf Meliskerke.

 

6) Heiwerkzaamheden (woensdag)
tot op de harde vaste zandlaag op 4.7. m diepte
(gerekend vanaf de bodem van de bouwput),

 
 
 

(dit is circa 9 m. onder het maaiveld).

 

5) Bouwput (ondergrond = zware kleilaag op zwarte veenlaag). . . . (dinsdag) . . . Twaalf houten paaltjes waar de heipalen moeten komen.

 

4) Waar eens de brug lag eerst een archeologische verkenning.

 

3) Grondwaterverlaging voor de nieuwe fundering, nu met 12 heipalen!.

 

2) Afbraak en opslag.

 
 
 

1) De oude situatie.
Voorbereidingen september 2011.

Zie verder: De geschiedenis van de "Romeinse brug".

.

.De voorloper van het kasteel Westhove
was waarschijnlijk een mottekasteel.

Een mottekasteel
met een opperhof en een nederhof
(vanaf 1050).

Zomer 2011

Een mottekasteel
bestond uit een kunstmatig opgeworpen heuvel ("motte")
met daarop een in hout opgetrokken toren.
Het geheel was omgeven door een gracht, met aan de binnenzijde een houten palissade.
Vlak naast de motte lag in de regel een voorhof met een boerderij en opslagruimten,
eveneens voorzien van een palissade en een gracht.
(Soms is de heuvel nog als een zgn. "vlietberg" in het Zeeuwse landschap bewaard gebleven.)

Maquette van een vliedberg bij Borsele
(P.Z.C. 25-05-05)

     
   
  Duinvlietweg 8
4356 ND Domburg
tel. 0118-581 254

www.stayokay.com/domburg
Aantal bedden: 114
2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- en 18-persoonskamers
Vanaf € 18,45 p.p.p.n.
Opening: hele jaar
 
 

 

- in 1944 door de zich terugtrekkende bezetters opgeblazen,
- na de oorlog herbouwd (op een betonnen plaat),
- daarna opnieuw ernstig verzakt.

Follies zijn bouwwerken - uitsluitend gebouwd omdat men daar plezier in had - die echter niet zijn wat ze lijken... Ze zijn ook wel omschreven als "stenen spiegels van de ziel".

Gezien de slappe ondergrond *) zal ook hier nu eerst (geheid) geheid moeten worden!

 
     
 

Het bruggetje (na 100 jaar) omstreeks 1910.

   

Na 1944
Boswachter Schoe heeft in 1961 met beperkte middelen van de puinbrokken weer een boogbrug gemaakt
.

*) Geologische ondergrond
zie hoofdstuk geologische wordingsgeschiedenis

 

Linde uit de tijd van Karel V (?)

 

 

 

 

 

 

Bronvermelding / Source: colofon

Terug naar
Inhoud

.

.

.