Kinderhuizen in terugblik
De geschiedenis van de wezeninrichting "Neerbosch"
PowerPoint-presentatie door
Kees Krommenhoek

 

HEER …Toch ziet u de pijn en het verdriet,
u merkt het op en weegt het in uw hand.
Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen,
u komt ze te hulp.
(Psalm 10)

Leidende gedachte van
Van ’t Lindenhout
(en Van der Brugghen)

 

Bestektekening Kapel

Het hoofdgebouw

Gezicht op de hoofdgebouwen
van achteren gezien

De speelplaats

De kassen

De watertoren

Meisjeszalen

Getoond wordt een aantal  dia’s van het vroegere " Neerbosch" 

Zo was een gemeenschap ontstaan van zo’n 1100 volwassenen en kinderen.
Het dorp kon volledig in eigen onderhoud voorzien

 

 

De weeskinderen kregen een opvoeding waarbij het leren van een vak centraal stond
zodat ze een eigen plek in de maatschappij konden verwerven

 

Bij bakker Krommenhoek

Meisjesklas

Jongenseetzaal

Psalm 119...de zondagmiddagwandeling

Het jaarlijkse kersenfeest te Neerbosch 1906

Het zwembad

In de kerk

Koninklijk bezoek aan Neerbosch

 
 
 
 

Kees Krommenhoek bij Nova

In 2005  zijn van de oorspronkelijke Weesinrichting Neerbosch alleen het 
karakteristieke kerkje en enkele huizen van de medewerkers overgebleven

.

In de kerk staat het Bakker & Timmenga-orgel uit 1936.

Hoofdwerk:
Bourdon 16, Prestant 8, Viola di Gamba 8,
Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2,
Cornet III, Mixtuur III-V, Trompet 8.

Zwelwerk: (C-g3)
Roerfluit 8, Salicionaal 8, Vox Celeste 8,
Aeoline 8, Salicionaal 4, Holfluit 4, Nasard 3,
Gemshoorn 2, Hobo 8, Tremulant.

Pedaal: (C-d1)
Subbas 16, Cello 8, Roerbas 8, Bazuin 16


U hoort het orgelkoraal:
,,Er gaat door alle landen, een trouwe Kindervriend”

 

 

Overgebleven huizen, fraai gerestaureerd

Het  kerkje is nu ingericht als museum dat de geschiedenis vertelt van 
de Weesinrichting Neerbosch

Boeiende voordracht van Kees Krommenhoek

Af en toe technisch overleg...

Pauze...

Verrassing: nieuwe boekjes waren meegebracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel herinneringen... dus een wat langere pauze

Zullen we toch maar weer verder gaan...?

Na de pauze: de vijf filmpjes

De techniek werkte perfect

 

zie...INHOUD
[Klik hierna weer op vernieuwen zie opdrachtbalk / boven]

De morgenklok sloeg acht; - en op het erf der weezen,
Waar steeds, van dat de zon in 't Oosten is verrezen,
Totdat ze in 't Westen daalt, de jeugd zoo vroolijk tiert,
't Gevogelte gelijk, dat vrij door 't luchtruim zwiert -
Is alles stil en doodsch, de zalen zijn verlaten,
De vreemdling zwijgt ook stil of durft slechts fluistrend praten.

Doch zie - een weezenschaar, die ginds de kerk verlaat,
Zich rangschikt bij een baar, die lang te wachten staat;
Een enkle pinkt zich steeds een groote traan uit de oogen,
Een ander snikt en weent, is blijkbaar diep bewogen,
Wat is het? ... Statig klonk het straks uit aller mond:
"Het leven is een damp, de dood wenkt telken stond - -"
"Verganklijk als een bloem, op brozen steel verheven, - -"

En bij de stilte, door zacht snikken slechts gestoord,
Klonk plechtig en vol ernst des Vaders roerend woord:
"Een uwer is, helaas! weer, kindren, ons ontvallen
Ik weet, gij hadt hem lief; zijn heengaan smart ons allen;
Doch treurt niet zonder hoop: hij leefde en stierf den Heer!
Wijdt Jezus hart en hand - - ginds zien we elkaar eens weer..."

Veel herinneringen...

 

.

.
Mijn moeder is mijn naam vergeten
mijn vader weet  niet hoe ik heet
hoe moet ik mij geborgen weten?

Heer, noem mij bij mijn naam
noem mij, bevestig mijn bestaan
laat mijn naam zijn als een keten
noem mij, noem mij, spreek mij aan
Heer, noem mij bij mijn diepste naam.

(naar N. M. Min)

.

 

.
De DVD van  de geschiedenis van de Weesinrichting Neerbosch is
te verkrijgen bij
de heer Woltjes, conservator van het museum van Neerbosch.
Het museum is gevestigd in de Bethel-kapel van Neerbosch. 
Het museum is iedere eerste zondag van de maand geopend
van 12 tot 16 uur.
Het telefoonnummer van de heer Woltjes is:
0243 790329   /   0243 770417.
De prijs van de DVD is Eur 10.00.

.

e-mail Kees Krommenhoek

Layout: pcvdklis@xs4all.nl

Foto's: Hilda Venema

Bezoek ook: www.kinderdorpneerbosch.nl

 

Terug naar hoofdpagina

.

.

.

.