Terug naar
Inhoud

"Parc Zonnehove"
Domburg

De grens van het oude Oostkapelle,
zoals men inmiddels heeft bemerkt,
ligt heel dicht bij Domburg.

Domburg kreeg in 1223 de stadsrechten
van een smalstad: die dus niet in de
Statenvergadering was vertegenwoordigd.
Tot in de 14e eeuw werd er
van een Oost-Domburg en
van een West-Domburg
gesproken.
Er waren twee kerken:

  • De kerk van Oost-Domburg, binnen de burg, gewijd aan St. Agatha, (deze kerk werd later verplaatst naar het dorp dat nu Aagtekerke heet).

St. Agatha-kerk in Aagtekerke

  • En de kerk buiten de burg. De huidige Domburgse toren ervan is 38 meter hoog. De toren dateert uit 1250, de oudste delen van de kerk zijn van l300. In 1572 werd ook Domburg grotendeels door de Watergeuzen verwoest. De kerk werd in de 17e en in de 18e eeuw gerestaureerd doch ging in 1848 na blikseminslag opnieuw door brand totaal verloren, waarbij ook veel daar bewaarde Nehalennia-stenen niet meer konden worden gered.
    Daarna volgde herbouw, en onlangs, nogmaals, een nieuwe restauratie.
    (Het mechanische pijporgel in de kerk is in 1964 gebouwd door Vierdag, heeft 7 stemmen en een vrij pedaal.)

Bronvermelding / Source: colofon

'Domburg' en 'Colijnsplaat' in de Romeinse tijd

De Nehalennia-tempel nabij Domburg

Domburg:
destijds heette de havenstad
gelegen bij Domburg/Westhove
Walichrum of Walacria.
(Deze handelsnederzetting kon men vergelijken met Dorestad 550 - 900).

Nehalennia, de Zeeuwse "maritieme" godin

Evenzo lag er in de Romeinse tijd een belangrijke
haven (Ganuenta geheten), met eveneens een
Nehalennia-tempel, nabij Colijnsplaat.

 

Replica van de Nehalennia Tempel
te Colijnsplaat
(gereed gekomen in 2005)

 

De Zeeuwse godin Nehalennia
in haar tempel te Colijnsplaat

Meer over Nehalennia
en haar verdronken tempelresten:

http://www.nehalennia-tempel.nl/
.

Ga ook naar:
http://www.devrijedomburger.nl/files/nehalennia.htm

Voor de kust van Domburg liggen achtereenvolgens onder de zeespiegel nog de restanten van een Merovingische nederzetting (600 - 850 n.Chr.)
en (dus van de bovengenoemde) Romeinse nederzetting (
75 - 275 n.Chr.).

1 = Nehalenniatempel
2 = Woningen van de Gotthen
3 en 4 = Vroegmiddeleeuwse begraafplaatsen
5 = Greppels (op het strand) in klei en veen
6 = Ringwalburg van Domburg

Rond 690 landde ook bij Domburg Willibrord.
Hier vernielt hij, volgens de overlevering
een afgodsbeeld van Nehalennia...

 

Vanaf 837 invallen van de Noormannen.
Aanvankelijk stond men ook hier totaal machteloos tegenover deze woeste Vikingen.

Doch na verloop van tijd ging men over tot het aanleggen van
nieuwe verdedigingswerken.
Op Walcheren werden aldus drie ringwalburgen gebouwd
(einde 9e eeuw).

Drie aarden ringwalburgen:
Zuidburg ("Souburg")
Middenburg ("Middelburg")
Duinburg ("Domburg")

De ringwalburg van Domburg had een doorsnee van 265 meter
Het centrum van het binnenterrein lag op de plaats
van het huidige pleintje dat nu "Het Groentje" heet.
(En het kruisvormig wegenpatroon is eigenlijk ook nog aanwezig.)
Na 950 verloor de Domburgse ringwalburg haar betekenis
omdat deze bedolven raakte onder oprukkend duinzand ...

Impressie van het leven in een burg, ergens in de tiende eeuw.
Daarna werden de burgen verlaten...

want ... Sint Joris had inmiddels de(ze!) draak gedood.

De ringwalburg van Oost-Souburg

De ringwalburg van Oost-Souburg is in 1994 gereconstrueerd.
(Een bezoek waard!)

(Foto: Lex de Meester. PZC 16-02-05)

De restauratie van de ringwalburg van Burgh (op Schouwen) kwam in 2008 gereed.

Vanaf 1050 nieuwe verdedigingswerken:
Mottekastelen
met een opperhof en een nederhof.

De voorloper van het kasteel Westhove
was waarschijnlijk ook een mottekasteel.

Veel burchten vinden hun oorsprong in het versterkte huis van rijke boeren. Op een afstand van hun boerderij liet men een gracht graven en het zand werd weer gebruikt om een aarden wal te maken met hierop weer houten palen. Als er gevaar dreigde gingen de kleine boeren uit de omgeving met hun gezinnen naar de rijke buurman. Daar waren ze veilig en hielpen mee de versterking te verdedigen tegen de vijand.

Een mottekasteel
bestond uit een kunstmatig opgeworpen heuvel ("motte")
met daarop een in hout opgetrokken huis.
Het geheel was omgeven door een gracht, met aan de binnenzijde een houten palissade.
Vlak naast de motte lag in de regel een voorhof met een boerderij en opslagruimten, eveneens voorzien van een palissade en een gracht.
(Soms is de heuvel nog als een zgn. "vlietberg" in het Zeeuwse landschap bewaard gebleven.)

Maquette van een vliedberg bij Borsele
(P.Z.C. 25-05-05)

Bronvermelding / Source: colofon

Terug naar
Inhoud

.

.

.