Klik voor "Oude Melodieën" op het autootje
   
         
Zonnehove Nieuwsflits

Sinds januari 2005
> 15.000 bezoekers per jaar

.
   
No animation or no new page?
Click on

or on
(= renew / vernieuwen)
(behind url / address)
or F5, or with right click: renew.
 
* Gastenboek lezen

*
Gastenboek schrijven:
ga naar pcvdklis@xs4all.
         

 

15 nov 2017 pcvdklis@xs4all.

Nieuw werk, fraai gerestaureerd, van schilder E.A. Jansen toegevoegd. Boerderij in Zeeland.

Tradities zijn vaak zeer oud. In de langste nacht van het jaar daalde Wodan, de Alvader van de mensheid, bij de mensen op aarde neer... heil brengend.
Hij werd altijd vergezeld door twee zwarte raven, (schoorsteen in, schoorsteen uit) zij vertegenwoordigen álle gedachten, álle geheugen .
Oude Zeeuwse zegswijze: “Pas op hoor… De raven weten, zien en onthouden alles!”

Gekerstend, overgeschilderd, tot een r.k. heilige met twee zwarte helpers.
Staf met zonnewiel (jaarkring) werd op den duur herderstaf.

. Zonnewiel (jaarkring) werd adventskrans

 
 
 
 

Wodan bracht vele gaven voor de mensen mee, o.a. een alfabet met 24 runentekens. Inmiddels ook gekerstend en onschadelijk gemaakt tot chocoladeletters.
.

(Midwinterlezing no. 18)

Herdenking Domburg, zie Hilda's http://www.close-ups.nl/ 1 November.

Ik trof deze nieuwe publicatie in mijn postvak, waarvoor mijn hartelijke dank (geregistreerd onder Aircrash No: 199, stichting 'Wings to Victory'). Auteur: Simon Janse.

Opgemerkt en getroffen door de Duitse luchtafweer (uit zes verschillende stellingen) stort een Britse bommenwerper van het type Mosquito neer in de akker aan de Munnikweg te Oostkapelle.

Het boekje ligt ter inzage (vanaf 1 november 15.00 uur) op de leestafel in het Zorg- en Recreatiecentrum van Parc Zonnehove.

Halloween

Tradities zijn vaak zeer oud.
31 Oktober: Iers-Keltische Oudejaarsavond.
Een barst in de tijd: de spirituele wereld gaat open
en de zielen van de doden keren even terug op aarde
en ontmoeten de levenden...
Gekerstend tot
(R.K.)
1 nov Allerheiligen
2 nov Allerzielen
(Prot.)
(Laatste zondag voor Advent)
Eeuwigheidszondag
(Bach cantatediensten)
'Heer, geef hen eeuwige rust...'

.

We beleven hier de seizoenen zo mooi van nabij...
Boer Janse heeft de akker waar we op uitkijken gisteravond en vanochtend weer keurig omgeploegd.
Kleigrond wordt in het najaar omgeploegd zodat de zware kluiten in de winter kunnen stukvriezen en kunnen verkruimelen.
(Zandgronden daarentegen worden pas in het vóórjaar omgeploegd, omdat anders de winterregens de losse bodem zouden doen dichtslempen.)

Het ploegen op de klei geschiedt vaak in gezelschap van meeuwen, op het zand in gezelschap van kraaien
(leerden we vroeger op school - oude schoolplaat).

 

En toen kwamen de jagers...

Hilda bedankt de WWZ (Werkgroep Welzijn Zonnehove) voor dit prachtige boeket lelies.

Uit het archief van 2010: 'Bespiegeling' (Jane Roetman)

 

12 Oktober 'Vrouwen van Nu' (Zeeland)
dagtocht Waver en Mechelen
(Prachtige foto's - Hilda Venema)
"Een dag vol met historie"
U verwacht het nooit op het Vlaamse platteland: een feeërieke wintertuin uit 1900
met o.a  een kleurrijke glas-in-lood koepel in art nouveau, en dat in een voormalig katholiek meisjes pensionaat.
De Jugendstil flora is vooral aanwezig in de decoratie. Een kennismaking met dit prachtige erfgoed wordt niet snel vergeten.
Daarna een bezoek aan het historische centrum van Mechelen.

Foto's
(van Wim Jansen, geplaatst door Hilda)
Toespraak Emilia

6 - 17 okt

Zaterdag 21 okt
 
Sarie Mareis
Boerenmeid
Boerenknecht
Lustiges Zigeunerleben
  Oh Lady Mary
La vie em rose
Melodie d'amour
Mademoiselle de...
Le chalamd gui
Un violen dans

 

Zaterdag 14 okt
 
Achter gindse heuvels
Lenteliedje
Sportpaleis wals
Rosamunde polka
Korenbloemen blauw
  Mathilde
Pigalle
Chante encore
Java mazurka
La vie em rose
La plus belle

Kaffeestubenmusik

Zaterdag 7 okt
 
Mecky Messer
Dorfmusik
Colonal Boogy
Klarinetten Polka
 
Leichte Cavallerie
Post im Walde


https://pietvanderklis.nl/zonnehove/klok/arnemuiden.htm

 
 

Nieuwe website Raffin Orgelbau - - - Landesschau Sendung - - - Parc Zonnehove archief

6 Oktober: Beervelde (B) herfsttuin fair

         

Parc Zonnehove, pas op: geen trottoirs...

VvN "Oog voor kunst". Bezoek Slot Loevestein

VvN Herfstworkshop

De dorpskerk van Oostkapelle, een monumentaal gebouw,
staat aan de vooravond van een herinrichting voor een meer functioneel gebruik.

Op Walcheren worden ieder jaar op 3 oktober de bombardementen op de dijken herdacht,
en op 1 november de landingen van de geallieerden bij Vlissingen en Westkapelle.

Ook de dorpskerk van Oostkapelle deelt in deze bewogen geschiedenis...

- Oktober nu 73 Jaar geleden.

Strooibiljet
2 oktober 1944

"In 1944 gooiden 2000 geallieerde vliegtuigen 10.000 ton bommen op Walcheren.
Dit was 100 maal meer dan de Duitse bommenlast op Rotterdam in mei 1940!

Op dinsdag 3 oktober 1944 werd driekwart van Westkapelle verwoest.

De dagen daarna brachten Oostkapelse boeren met hun karren bekleed met wat stro,
meer dan honderd dode lichamen van Westkapelle naar het nog wel droog liggende Oostkapelle.
In een schuur aan de Waterstraat, en op ‘t Hof om de hoek, werden de doden enigszins verzorgd.
Er waren niet genoeg kisten.
Enkele kinderen werden bij hun moeder gelegd.
Op de begraafplaats van Oostkapelle werden zij allen, tijdelijk, ter aarde besteld.
Eén lang, lang graf, gevuld met 120 kisten voor ongeveer 130 slachtoffers.
Hartverscheurend.

Op vrijdagmiddag om 4 uur was in déze dorpskerk de rouwdienst.
(Westkapelle was immers verwoest.)
De kerk was overvol. Zelfs buiten wachtten mensen…
Levensgevaarlijk, want jachtvliegtuigen schoten vaak juist op mensen die zich in groepen bevonden.
Ongekend groot was het verdriet binnen deze muren en daarbuiten.
De verslagenheid was totaal.
De twee dominees uit Westkapelle en de twee uit Oostkapelle probeerden nog de juiste woorden te vinden…
Geen oog is droog gebleven.
Het orgel speelde tenslotte zacht 'Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht…' "

(Piet van der Klis, fragment 4 mei herdenking 2010.)

Lopend over de begraafplaats een herinnering aan toen... oktober 1944.

21 september: Wandelen met de boswachter, VvN Landgoed Slot Haamstede.

19 september

Een bijzondere medebewoonster is heengegaan. Linie van Steen.

Een kleurrijke vrouw, altijd het jugendstil-meisje gebleven dat verlangde naar de komst van een 'nieuw tijdperk' van liefde en licht en spirituele groei -new age-.

 

Ooit was zij onze eerste -voortreffelijke- VVE-voorzitter, wier kennis en inzicht en vasthoudendheid bij gemeente , provincie en projectontwikkelaar alom bekend (en gevreesd)  waren en waarmee ze veel voor ons Parc bereikte: een 60-km-weg, verkeersdrempels, een postnl-brievenbus, semi-automatische deuren, veiliger trapbekleding, beveiliging galerijramen etc. Ze kreeg het toch steeds maar weer voor elkaar.

Linie droeg, met een aandoenlijke blijmoedigheid, jarenlang een sluimerende ongeneselijke ziekte.
Uiteindelijk moest ze opgeven en loslaten… ondanks alle zorg en ondanks alle trouwe hulpvaardigheid van Jan Sobry.

 Moge Caroline rusten in vrede.

https://pietvanderklis.nl/zonnehove/linie/linie.htm

Welkom Herfst

Foto's

Gastenboek lezen

Een plek, vlakbij, op een paar honderd meter, met nog véél meer historie, zie: Arnoud Lievense's video van de direkte omgeving (Westhove)

 

Ook ten tijde van 'Zonneveld' traden alhier vaak muziekkorpsen uit de omringende dorpen op. (Wonen op een plek met historie...)

https://pietvanderklis.nl/zonnehove/archief'44/archief'44-'45.htm

Mevrouw Jasperse (= Jos de Ligny) woonde vele jaren bij ons op Parc Zonnehove (102).
Ze heeft me destijds zeer uitgebreid geholpen bij de voorbereidingen van de grote lezingen over de inrichting en de ondergang van de Duitse versterkingen nabij Westkapelle, Domburg, Aagtekerke, Hoogduin, De Hamster, Oostkapelle en Oranjezon.
Na haar overlijden zou haar fototoestel geschonken worden aan het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp, hetgeen nu is geschied.
Haar bijdrage als teenager aan het verzet was bijzonder groot.

http://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/fototoestel-met-historische-waarde-naar-bevrijdingsmuseum~a599b2d1/

Als overal in bermen het klein streepzaad bloeit dan is het inmiddels augustus geworden. (Streepzaad lijkt een kleine paardebloem maar bloeit niet in het voorjaar doch in de nazomer.)

.

Het Zeeuws Licht

Onbegrijpelijk steeds weer die tekst ook bij NPO, bij Omroep Zeeland, in Facebook, en in de P.Z.C.:


Iedereen praat elkaar na....

"Het Zeeuwse licht bestaat echt. Het bewijs is geleverd door kunstenaar Loek Grootjans uit Vlissingen.
De zoutkristallen in het water zijn in de zomer groter dan in de andere seizoenen en door de wervelende stromingen ter plekke komen die in de lucht terecht en beïnvloeden op die manier het licht."

Een eerstejaars student natuurkunde veegt op Facebook gelukkig de vloer aan met dit 'bewijs'.
“Wat een ongelooflijke onzin.”
Er is nog nooit een enkele zoutkristal in zeewater aangetroffen;
wel heel veel opgelost (!) zout.

Er is een veel betere verklaring voor het Zeeuws Licht:

Welnu zie (1) t/m (10).

De punt van Walcheren kan men beschouwen als ‘de boeg van een enorm schip’.
Hier: verhoogde luchtvochtigheid (1).
Spraying : er zweeft vaak een dichte aërosol (2) van zeer fijne water- en zoutdeeltjes.
(Uw bril beslaat, uw haar wordt stug, uw lippen smaken zout.)
Door de aërosol, fijnstofwolk (3) kan het zonlicht op sommige dagen bijzonder worden verstrooid (4).
Door weerkaatsing, spiegeling (5) op de golven, en op de aërosol wordt het licht gepolariseerd (6).
Gepolariseerd licht: Door dúbbele breking ontstaat een extra (verblindende) schittering (7).
(Literatuur: Dr. G. P. Können, Gepolariseerd licht in de natuur, 2002.)
Door weerkaatsing op het blonde zand ontstaat “diffuus strooilicht met een gouden glans”(8).
Expositie (9): ook de richting van belichting is van betekenis:
“Bloesem is alleen mooi wit van de zon af gezien, dus met de zon in uw rug (10). Bij tegenlicht oogt dezelfde bloesem slechts grijs en struktuurloos.
Zo ook is het schuim der zee helderder met de zon schuin áchter u. Met de zon vóór u ziet de branding er donker en struktuurloos uit”. (Prof. Dr. M. Minnaert 1937, De natuurkunde van ’t vrije veld. Deel 1: Licht en kleur in het landschap.)

Al deze omstandigheden tesamen treft men dus aan nabij Domburg.

Doch soms ook elders.

Zo wordt door schilders eveneens zeer geprezen “het magische licht van Skagen” (Denemarken)!

Piet van der Klis, fysisch-geograaf.
.

 

De oude linde is ook het tweede jaar nagenoeg kaal.
De bodem wordt uiteindelijk gedraineerd...
Hopelijk niet te laat.

Foto: Henk Asbeek Brusse (25 juli).

Historische Markt Veere
18 juli, fraaie foto's Hilda

Amerikaanse vogelkers. Een plaaggewas, exoot, moeilijk te bestrijden, blad en pitten zijn giftig, wordt "bospest"genoemd, kan 20 meter hoog worden.
Vogels verspreiden de pitjes gemakkelijk. De bestrijding is verplicht (hoe eerder hoe liever).
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_vogelkers

Hilda 70 jaar De Brouwerij, Domburg

Avondlicht

Gaaischieten
Het traditionele Walcherse 'Gaaischieten'.
Met antieke geweren wordt er geschoten op een 'gaai'.
Foto's Hilda Venema.

 

 

 
 

Zolang de vijver bestaat is het dit jaar voor het eerst dat ook hier het schuwe waterhoen kuikentjes grootbrengt.

Opnieuw een werk van de schilder E.A. Jansen ontvangen. Schilder/EA Jansen-deel5.htm

Opnieuw Dussen (maar nu zonder molen), zie ook no. 79 en no. 132.

no. 79

no. 132

Mijn Nasa
Iedere dag nieuwe info.

Jolie
Herinnering aan (over)grootmoeder

Art of Sailing

's Ochtends om 6.00 uur

Voorjaar 2017: Expositie Schilder- en Tekenclub Zonnehove in het zorg- en recreatiecentrum.

Opnieuw een werk van de schilder E.A. Jansen ontvangen. Zie https://pietvanderklis.nl/zonnehove/schilder/eajansen-deel5.htm

24 Mei Hilda 70

Balkonplanten 2017

Moederdag

 

Jolie en Rosalie met de trein op bezoek in Middelburg, een verrassing.

  ......... . .

4 Mei Oostkapelle Dorpskerk vanaf 19.00 uur Herdenking

3 Mei 2017. Nog eenmaal de beamer en de laptop installeren, nog eenmaal een mooie lezing geven, 'Zeeuws licht en de Domburgse schilders' voor de leden en belangstellenden van de KBO afdeling Middelburg - Veere. Vandaag is na 312 maal een lezing geven een einde gekomen aan de vele mooie en hartelijke ontmoetingen die Piet mocht ondervinden bij de vele verenigingen waar hij te gast was. 'Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering'.

KBO Middelburg-Veere.
Piet van der Klis is een fenomeen oftewel een bijzonder iemand. Iedereen die voordrachten van Piet heeft bijgewoond zal dit beamen. Met de laatste lezing voor KBO Middelburg – Veere heeft deze begenadigd spreker afscheid genomen van zijn presentaties. Voor onze afdeling heeft hij vanaf 2013 achttien lezingen verzorgd. En telkens waren de aanwezigen onder de indruk van zijn uitgebreide kennis over de verschillende onderwerpen van de lezingen. En vooral onder de indruk van de wijze waarop Piet uitleg gaf bij de beelden. In begrijpelijke heldere taal en met liefde voor het detail. Zoals vanmiddag bij de lezing over ‘Het Zeeuws licht en de Domburgse schilders’. Ook weer een lezing die de aanwezigen met andere ogen laat kijken naar bepaalde natuurverschijnselen. En zo was elke lezing meer dan een verhaal. Piet gaf met zijn talent, passie en kennis je iets mee om thuis nog eens op internet of in boeken te zoeken naar meer informatie over het onderwerp van zijn lezing. Het was een voorrecht om aanwezig te kunnen zijn bij zijn voordrachten. Heel bijzonder was de aanwezigheid vanmiddag van de dochter en kleindochter van Piet, die speciaal voor deze laatste lezing uit Hilversum naar Middelburg waren gekomen. Graag eindig ik dit kort verslag met een tekst die Hilde, vriendin van Piet, mij stuurde: ‘afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering’.
Peter Berkvens.

Helaas, fysieke beperkingen dwingen me om na 3 mei 2017 geen nieuwe afspraken meer te maken voor het houden van lezingen... Piet van der Klis.

Zeeuws licht en de Domburgse schilders.
Het licht op de Zeeuwse eilanden zou anders zijn dan in de rest van Nederland, lichter, blonder. Dat ontdekte een groep met elkaar bevriende kunstenaars aan het begin van de vorige eeuw. Middelpunt van de "Domburgers" was schilder, tekenaar en graficus Jan Toorop. Hij bezocht de badplaats in de zomer van 1897 en bleef dat twintig jaar herhalen. Rond 1900 groeit Domburg langzaam uit tot een kuuroord, maar ook schilders worden aangetrokken door de aparte sfeer. Toorop legde in Domburg de werking van het Zeeuwse licht vast. Ook andere kunstenaars onder wie Piet Mondraan probeerden het licht te "pakken". Piet van der Klis, die deze lezing in 2013 voor een volle zaal heeft gegeven komt op woensdag 3 mei naar Hof van Buren met een geheel vernieuwde en een meer uitgebreide versie. We bekijken werken van een tiental schilders, destijds werkzaam in Domburg van 1900 tot 1920.
Er was geen sprake van een Domburgse school met een gemeenschappelijke stijl. Wel van een vriendengroep die inspiratie zocht in het Zeeuwse licht, het bijzondere licht... dat inderdaad ook heel goed natuurkundig is te verklaren. Helaas zal dit de laatste lezing zijn die Piet van der Klis komt geven. Wilt u deze begenadigde spreker met veel kennis van zaken komen beluisteren geef u dan op voor deze lezing-met-powerpoint-presentatie. Het belooft weer een boeiende middag te worden. De lezing is op woensdag 3 mei in Hof van Buren en begint om 14.00 uur tot 16.00 uur. Ook niet leden zijn van harte welkom. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00 (incl. koffie/thee in de pauze). Aanmelden bij Peter Berkvens, telefoon 0118-502505 of via e-mail: p.berkvens@hetnet.nl

Pasen 2017 (Foto Hilda)

Ieder jaar bloeien er weer meer pinksterbloemen langs de vijver-waterrand en dat is héél bijzonder!

Paasworkshop Vrouwen van Noord-Beveland (Foto's Hilda)

Happy Easter

Laatste (?) lezingen:

'ZeeuwsLicht'
Walcheren  rond 1900, geïsoleerd en achtergebleven… maar paradijselijk: te midden van water, kleur en licht.
Het was er prachtig, overal “schitterende bloemen, en bergen vogels…” “Heel het eiland lachte!”
We bekijken werken van een tiental schilders, destijds werkzaam in Domburg van 1900 tot 1920.
Er was geen sprake van een Domburgse school met een gemeenschappelijke stijl.
Wel van een vriendengroep die inspiratie zocht in het Zeeuwse licht, het bijzondere licht...  dat inderdaad ook heel goed
natuurkundig is te verklaren (doch ook elders wordt aangetroffen: Skagen, Denemarken).

- Middelburg (Zorgcentrum ‘Eben-Haëzer’): vrijdag 7 april

- Domburg (SIMNIA) zaterdag 8 april

- Middelburg, Hof van Buren (KBO Middelburg-Veere): woensdag 3 mei

Lied

Bewoners Brouwershof Domburg naar Intratuin

"Bird-day"

 
 

Voorjaar in de Manteling (Foto's Hilda: vrijdag 17 maart )

(12 maart) . .. 'De herinnering is het enige paradijs waaruit wij niet verdreven kunnen worden'.

Jean Paul

Dank bij afscheid van het 4-Meicomité Oostkapelle.

Brouwershof (Domburg): stamppottenmaaltijd foto's 15 februari.

Februari 2017: Fysieke omstandigheden dwingen me om het aantal lezingen in de toekomst te beperken, helaas...

"Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen..." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( .( medicijnwekker

Zeeuwse godin Nehalennia aan de "Romeinse brug".

Middelburg, (Ouderencontact, Ontmoetingskerk) dinsdag 14 februari om 14.30 uur de presentatie "Het Zeeuws Licht".

Alzheimer

Middelburg, Zorgcentrum ‘Eben-Haëzer’ (Cedrah): vrijdagmiddag 30 december afscheid genomen van 2016
met mijn nieuwe voordracht over 'De Bovenstem' (Zeeuws: ‘de vrieën alt’).
(De bovenstem is in 2013 erkend en geplaatst op de wereld-erfgoed-lijst van de Unesco)

Vuurwerk Happy New Year

Deze pagina werd te groot en is daarom gesplitst:

Zie ook Nieuwsflits 2016
(archief)

Terug naar actuele Nieuwsflits

*

 

Terug naar
Inhoud

.

.

.