Klik voor "Oude Melodieën" op het autootje
   
         
Zonnehove Nieuwsflits

Sinds januari 2005
> 15.000 bezoekers per jaar

.
   
No animation ?
Click on

 
         

 

28 dec 2016 pcvdklis@xs4all.

 

Gezellig kerstdiner voor de bewoners in de ‘Brouwershof’

.

Kerstworshop Vrouwen van Noord-Beveland

Advent Christmas

Hilda's Close-Up's met bezoek aan Intratuin: Prachtige foto's!

Herinneren is een vorm van ontmoeten...

 

Oostkapelle (Parc Zonnehove) donderdag 6 oktober om 14.00 uur: 'Het Zeeuws Licht'
Walcheren  rond 1900, geïsoleerd en achtergebleven… maar paradijselijk: te midden van water, kleur en licht.
Het was er prachtig, overal “schitterende bloemen, en bergen vogels…” “Heel het eiland lachte!”
We bekijken werken van een tiental schilders, destijds werkzaam in Domburg van 1900 tot 1920.
Er was geen sprake van een Domburgse school met een gemeenschappelijke stijl.
Wel van een vriendengroep die inspiratie zocht in het Zeeuwse licht,
het bijzondere licht...  dat overigens heel goed natuurkundig is te verklaren (PowerPoint 60 minuten).

Opnieuw werken van de schilder E.A. Jansen ontvangen. Zie https://pietvanderklis.nl/zonnehove/schilder/eajansen-deel5.htm

Herfst - chrysanten

Door de hoge watertemperatuur is de vijver nu bedekt met de gevaarlijke blauwalg...

“Shanah tovah” (Nieuw Jaar)

Nazomer in de landschapstuin van Terra Maris

.

 

.

.

Hilda kustloop 3 september

 

Oostkapelle (Parc Zonnehove) donderdag 6 oktober om 14.00 uur: 'Het Zeeuws Licht'
Walcheren  rond 1900, geïsoleerd en achtergebleven… maar paradijselijk: te midden van water, kleur en licht.
Het was er prachtig, overal “schitterende bloemen, en bergen vogels…” “Heel het eiland lachte!”
We bekijken werken van een tiental schilders, destijds werkzaam in Domburg van 1900 tot 1920.
Er was geen sprake van een Domburgse school met een gemeenschappelijke stijl.
Wel van een vriendengroep die inspiratie zocht in het Zeeuwse licht,
het bijzondere licht...  dat heel goed natuurkundig is te verklaren (PowerPoint 60 minuten).

Hilda heeft de route verkend van de "Kustloop Vrouwenpolder" (21,1 km). Petje af!

Foto's (Hilda) Open-Tuinendag Noord-Beveland

Stranddag

18 Juli in SIMNIA om 19.00 uur. Terug naar de schoolbanken 70 oude schoolplaten Vaderlandse Geschiedenis.
(Powerpoint Piet van der Klis)

4 Augustus 2016 van 10.00 tot 17.00 uur Open-Tuinendag Noord-Beveland. Website: www.vrouwenvannoordbeveland.nl/

Rosalie verzamelt fossielen; hier o.a. een trilobiet en een ammoniet.

Middelburg, Hof van Buren (KBO Middelburg-Veere): woensdag 14 september om 14.00 uur (Piet van der Klis):
In de serie ‘Wordingsgeschiedenissen’ hebben we inmiddels gesproken over het ontstaan van het heelal[1], de aarde[2], de aardkorst[3], de ijstijden[4], en de mens[5]. Zie
lezingen.
Nu is ons eigen woongebied [6] aan de beurt: De wordingsgeschiedenis van het kustgebied Oostkapelle-Domburg.
Onze kust hier vanaf  - 5(0)000 jaar: in de Steentijd, in de IJzertijd, in de Romeinse tijd… over Nehalennia, Orisant, strandvondsten, de kreek onder Westhove en Veldzigt, het Oudland en Nieuwland,
het oprukkende Oostgat, de paalhoofden, de zandsuppleties, de duinmorfologie en -hydrologie.

Gaaischieten Domburg

Have a great Summer

 

 

 

 

 

Gevelreiniging juni 2016

 

Wat is er mis met de lindeboom? Links: andere jaren in juni volop in het blad. Rechts: 22 juni 2016...

Schilder E.A. Jansen 80 jaar. Ontvangen een krantenartikel uit 1957.
Zie onderaan (na de biografie) op pagina https://pietvanderklis.nl/zonnehove/schilder/eajansen-deel5.htm

Living statues in Domburg 28 mei. Domburg 28 mei

Foto's Ouderenreisje Oostkapelle/Domburg 26 mei o.a. naar Rotterdam Zie http://www.close-ups.nl/ (Foto's Hilda) (Klik op een foto in de collage, dan wordt het een fotoreeks < = >).

 

Dit fraaie werk van Paul Borkent treft u ook aan in Storm en Zandribbels.

Mijn zomerlezingen:

* Domburg (SIMNIA) dinsdag 19 juli om 19.00 uur: "Domburg, Nehalennia, Zeeuws licht".

* Middelburg, Hof van Buren (KBO Middelburg-Veere): woensdag 1 juni om 14.00 uur.
'De natuur in Zeeland (met tekeningen van Adri Karman)'.

* Middelburg, Morgenster, A. Obreystraat, (VvNu): donderdag 19 mei 2016 om 19.30 uur.
'Over glas-in-lood en brandschilderen'.

Na de gevelreiniging nieuwe planten op het balkon.

 

Dit jaar bloeien er uitbundig pinksterbloemen langs de vijver-waterrand, dat is héél bijzonder!
(Hopelijk bewust gespaard door de grasmaaimachine.)

Expositie Schilder- en Tekenclub Zonnehove in het zorg- en recreatiecentrum, voorjaar 2016.

Helaas, een paar dagen mooi weer en de giftige blauwalg neemt weer bezit van de vijver, en wel erger dan ooit.
Vooral vroeg in de ochtend is dit goed te zien. Het water is te voedselrijk, met te veel vis en ook nog met verkeerde soorten.
Vroeg of laat zal vissterfte op grote schaal volgen.
Laat uw hond deze zomer niet uit de vijver drinken!

(In zonnehove/vijver heb ik de afgelopen jaren uitvoerig beschreven wat de oorzaken van de eutrofiëring zijn.)

4 Mei Oostkapelle Dorpskerk vanaf 19.00 uur Herdenking

  ..........

.

Nieuw: 20b) 'Het Zeeuws Licht' (grote versie). Het Zeeuws licht, natuurkundige verklaring, gevolgd door 100 werken van een tiental schilders destijds werkzaam in Domburg van 1900-1920 (voordracht/powerpoint: 60 minuten).

's Ochtends in de vroegte bij de vijver... (23/04 om 06.50 uur)

Uitkomst: eerste week van mei.

In en om de vijver gebeurt van alles.
Ga ook eens naar Zonnehove/Vijver

Paul en Rob hebben een nieuw paaltje in de vijver geplaatst. Het oude paaltje van waaruit het ijsvogeltje steeds op visjes heeft kunnen jagen, was na twaalf jaar afgebroken...

In de 'wintertijd' vertoont het ijsvogeltje zich graag bij de (visrijke!) vijver.
IJsvogels overwinteren vaak aan de kust; rond Westhove en Hoogduin worden ze dan ook ieder jaar gezien.
Vissen doet het vogeltje door 'biddend' in het water te duiken, of door te duiken vanaf een zitplaats (paaltje). Binnen enkele minuten verschalkt hij zo een aantal (5 à 6 cm grote) visjes. Deze worden eerst genadeloos tegen het paaltje geslagen tot ze dood of bewusteloos zijn, want dan pas worden vinnen en stekels slap... Het visje glijdt dan naar binnen, de kop eerst. Ligt het prooivisje omgekeerd, dan is het bestemd voor nestjongen (zie foto).

IJsvogels zijn erg gevoelig voor strenge winters. Daarom trekken ze vaak naar de kust. Buiten het broedseizoen bejaagt elke vogel een eigen visgebied. Weinig vogels zijn echter schuwer dan de ijsvogel en men zal dan ook maar zelden een exemplaar van nabij goed kunnen waarnemen...

 

.

stained glass, pcvdklis

Happy Easter 1 and Happy Easter 2

 

12 maart

Gedenk deze verjaardag zoals wij allemaal de verjaardagen moeten herdenken van de mensen die ons dierbaar zijn maar er helaas niet meer zijn... (Hilda).

5 maart: damherten in de tuin van Parc Zonnehove YouTube-filmpje van Elsbeth Woertink.

Voorjaar

Nieuw schilderij gevonden van E. A. Jansen.

Middelburg (Zorgcentrum ‘Eben-Haëzer’): vrijdag 5 februari 2016 om 14.45 uur:
- 1 Februari 1953 de watersnoodramp: overstromingen Noord-Beveland: Kortgene e.o.
- 1961 De sluiting van het Veersegat.

. Meer afspraken.

Schilderijen van Zeeland

1 januari, in de Manteling (Berkenbosch)

Middelburg (Hof van Buren, KBO): donderdag 25 febuari 2016 om 14.00 uur (lezing door Piet van der Klis):
Zwaar Weer, o.a. over luchtsoorten, fronten, depressies, onweders, windhozen, tornado's, orkanen, overstromingen, watersnoden,
El Niño, zeespiegelstijging.

Vuurwerk Happy New Year

Deze pagina werd te groot en is daarom gesplitst:

Zie ook Nieuwsflits 2015
(archief)

Terug naar actuele Nieuwsflits

*

 

Terug naar
Inhoud

.

.

.