Psalm 43 : 4

 

.

..

"Pappa, zullen we dat lied nog één keer samen spelen..."

.

.

.
Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind,

tot ik aan d'eeuw'ge stranden de ruste vind.

O, doe genaad' ervaren aan 't bevend hart,

Laat m'aan uw voeten rusten...

carillon
.

.

.

.
Morgenglans de eeuwigheid...

verdrijf door uwe macht onze nacht...  

carillon
.

.

 

.

.
Heilig, heilig, heilig... 

carillon
.

.

.

.

.

.

Matthéüs 7: 9 -11

Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?
Of een slang, als hij om vis vraagt?
Als gij dus, zondige mensen, aan uw kinderen goede gaven weet te schenken, hoeveel te meer zal dan uw Vader, die in de hemelen is, het goede geven aan wie het Hem vragen.

* "De liefde en tederheid van vaders voor hun kinderen komen van Hem, niet van de natuur, maar van den God der natuur, en daarom moeten zij in Hem nog oneindig groter zijn. Hij vergelijkt Zijne zorge over Zijn volk bij die van een’ vader over zijne kinderen, Ps. 103:13,  ja bij die ener moeder, welke gewoonlijk nog tederder is, Jes. 66:13. Maar hier wordt verondersteld, dat Zijne liefde, tederheid en goedheid, die van aardse ouders zeer ver overtreffen; en daarom wordt bij de redenering een > hoe veel te meer < gebruikt, en dit is gegrond op deze ontwijfelbare waarheid, dat God een oneindig beter Vader is dan aardse ouders; Zijne gedachten zijn hoger dan hun gedachten, en zij weten te geven, gepast en tijdig, hoe veel te meer dan niet God: want Hij neemt aan, als zij verlaten, Ps. 27:10. Ten eerste, God heeft meer kennis; ouders koesteren dikwijls ene dwaze liefde, maar God is wijs, oneindig wijs; Hij weet wat wij behoeven, wat wij begeren, en wat goed voor ons is. Ten tweede, God is vriendelijker; indien al het medelijden van alle tedere vaders in de wereld verenigd was in het hart van éénen, dan zou dit, vergeleken bij de barmhartigheden onzes Gods, als ene kaars wezen, vergeleken bij de zon, of een droppel bij den oceaan. God is rijker, en meer in staat om aan Zijne kinderen te geven, dan de vaders van ons vlees. Want Hij is de Vader onzer geesten, een immer liefhebbende, een eeuwig levende Vader. De ingewanden van vaders zijn bewogen, zelfs over ongehoorzame kinderen, zoals die van David over Absalom... "

* Matthew Henry (1662-1714), Commentaar op de Bijbel

.

.

.

.

opa-vdklis@xs4all.nl

[back]
.