Terug naar
Inhoud

Strandwandeling
"Parc Zonnehove"
Zandribbels

Paul Borkent 2016

Zand is ooit begonnen als rots. Onder invloed van de tand des tijds, dus o.i.v. verwering en erosie brokkelen bergen af tot rotsblokken, rotsblokken tot keien, keien tot grind, grind tot zand. Een gemiddelde rivier doet er ongeveer een miljoen jaar over om zandkorrels over een afstand van 100 km stroomafwaarts te verplaatsen.
Beleef aldus uw strandwandeling kosmisch, want er ligt hier inmiddels heel wat zand...

Stranddrift

Onder invloed van scheve golfoploop en scheve golftrugloop wordt strandzand verplaatst volgens zigzagbanen, overwegend van zuid naar noord.
(Paalhoofden trachten dit enigszins tegen te gaan.)

Als u bij eb langs het strand wandelt herkent u snel de sierlijke rimpelingen in het zand.

Vijf (en meer) stroomribbels met dwars daarop ontelbare golfribbeltjes.

Stroomribbels: in lange, evenwijdige banen die naar het schijnt, gepotdekseld tegen elkaar aan liggen.
Deze ontstaan als water in één richting (bijvoorbeeld in een mui) over het zand stroomt. Bol aan de voorzijde, hol aan de achterzijde.

Stroomribbels

Stroomribbels in wording

Golfribbels

Golfribbels vertonen vaak veel kortere, kronkelende banen, met meer symmetrische toppen en aan weerszijden holle dalen.
Deze ontstaan als het klotsen van de golfjes een rondgaand, heen- en terugstromen veroorzaakt.

Stroomribbels en golfribbels zijn vaak prachtig te vinden in de plassen achtergebleven zeewater, in een bijna droogevallen zwin dus, bij eb.

Windribbels

Windribbels vindt men op het droge strand, en in de duinen. Ze zijn het gevolg van de wind. Ook hierbij staan de ribbels loodrecht op de windrichting. Bol aan de windzijnde (loefzijde) en hol aan de lijzijde.

U herkent nu ongetwijfeld de stroomribbels, de golfribbels en de windribbels.

Piet van der Klis

Bronvermelding / Source: colofon

Terug naar
Inhoud

.

.

.