Terug naar
Inhoud

Parc Zonnehove
Colofon

Waar over praten zij ...


Melodietjes in deze website zijn vrijwel steeds korte eigen interpretaties van werk van oude componisten als Bach, Haydn e.a.(ouder dus dan 200 jaar), en liedbewerkingen betreffen melodieŽn die langer dan 70 jaar geleden gecomponeerd zijn.
Dat blijkt toegestaan.
Verder is deze website geheel niet-commercieel en totaal belangeloos.
.

.

© If you are the holder of the copyright of any images, items,
sounds, music, pictures, reference(s), url(s) etc.
posted at these sites and you do not want that,
please contact me at once, and they will be removed immediately.

© Or tell me if you want a link, anywhere.
pcvdklis@xs4all.nl

.

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

.

Deze geheel belangeloze website heeft slechts ten doel
om personen die van elders komen
enigszins te informeren over hun nieuwe woonomgeving.
Het blijkt namelijk dat 75% van de bewoners van Parc Zonnehove
oorspronkelijk van buiten de provincie komt.

(Ten behoeve van de leesbaarheid, en om teksten zo kort mogelijk te houden
werd er van afgezien ter plekke steeds alle bronnen te vermelden.)

Bronvermelding van de voor deze website geraadpleegde literatuur.

Dr.W.H. Zagwijn: Nederland in het Holoceen (1986)
Dr. J.I.S. Zonneveld: Tussen de bergen en de zee (1980)
Dr. J.I.S. Zonneveld: Vormen in het landschap (1981)
Dr. J.I.S. Zonneveld: Levend land, de geografie van het Nederlandse landschap (1985)
Dr. J.I.S. Zonneveld: De aarde als woonplaats (1989)
Kon.Ned.Aardrijkskundig Genootschap: Themanummer Kustduinen (1990)
Bodemonderzoek / Ecohydrologischonderzoek V.O.F.: Bouwcombinatie Zonneveld
Prof. Dr. P.D. Jungerius, Op het aardkundige pad in Oranjezon. Ts. Zeeuws Landschap, 22e jaargang nr 2 juni 2006.

Natuur- en cultuurhistorische publicaties van de Provincie Zeeland : http://www.zeeland.nl/loket/publicaties/

(Zeer lezenswaardige boeken, aanbevolen.)

Hoog van de toren (1994)
Zeeland in de prehistorie (1995)
Manteling van Walcheren (1996)
Veedrinkputten (1996)
De zin van de Westerschelde (1996)
Vogelobservatiehutten in Zeeland (1996)
Zeeuwen te water; Sporen van een mariteim verleden (1996)
Zeeland, een opvallend gebied (1997)
Kop van Schouwen (1998)
Oosterschelde (1998)
De toestand van de Zeeuwse natuur (1999)
Het onderste boven. De Zeeuwse geologie vanaf het holoceen in kaart. (1999)
Tussendijks (2000)
Zilt en zoet (2000)
Het grote blauw (2001)
Versterckt Zeeland (2001)
Zeeuwen tegen het water 2001)
Van obelisk tot oorlogsgraf (2002)
Van schandsteen tot straatkapel (2002)
De Romeinen in Zeeland (2002)
Land in zicht! (2003)
Van boerenland tot toeristisch product (2003)
Zeeland in de Vroege Middeleeuwen (2003)
Van watersnuffel tot meidoornhaag (2003)
Van aardappelkelder tot zaadzolder (2003)
Terug van weggeweest (2004)

Vervolgens:  

Prof. Dr. P. Groen: De Wateren der Wereldzee. Tweede druk. Hilversum 1961. Uitg. C.de Boer Jr.
Prof. Dr. M. Minnaert, De natuurkunde van 't vrije veld (deel 1, 2, en 3) (1975)
G.D. Roth: Elseviers Gids van het weer (1978)
Stichting Duinbehoud: Duinen wording en verwording (1983)
L.van Driel, A. Steketee: Zeeuwse Plaatsnamen (1995)  
R.J.Swiers, A van Haperen: Een wandeling door de Manteling (1996)
Frans van den Diest / Rino Visser: Zeeuws Platenboek (1999)
Stichting Zeeuws Landschap: Zeldzaam Zeeuws (2001)
Klerk, A.P. de, Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren (diss. 2003)
Inez Flameling, Hoog water, 50 jaar na de watersnoodramp (2003)
P. Stuart, Nehalennia (2003)
M.A. Hemminga, Deltalandschap (2004)
Het verhaal van Zeeland (2005) Jan J.B. Kuipers, Robbert Jan Swiers. ISBN 90-6550-843-0 (Uitg.
www.verloren.nl ).
Holland anno 1900, Henri Cassiers / Olaf Klijn, Broek in Waterland.
Heijden, P. van der en M. Sier, Wonen op veen, Ellewoutsdijk in de Romeinse tijd. Uitg. Matrijs, Utrecht 2006.
Klerk, Aad P.de, Van Boudewijnskerke tot Zanddijk. Over tien gekrompen dorpen in de gemeente Veere. Uitg. Gemeente Veere, Domburg 2006.

Tenslotte:

Zeeland van toen en nu, Ons erfgoed (in 16 afleveringen). Waanders / Zeeuws archief / Zeeuwse bibliotheek / Stichting cultureel erfgoed Zeeland (2005)
De Wete, gedaan aan de leden van de Heemkundige kring Walcheren. (Tijdschrift)
Zeeuws Landschap (Uitg. Stichting "Het Zeeuwse Landschap") (Tijdschrift)
R.H. de Bruyne, Veldgids Schelpen (2004)

Michael Lohmann, De complete gids voor: Planten en dieren van de kust. Aartselaar (2004)
Provinciale Zeeuwse Courant
Landschapsatlas van Walcheren. Inspirerende sporen van de tijd - Kees Bos, Jan Willem Bosch (Bos & BŲttcher, Koudekerke 2008)

1940-1945:- Zeer aanbevolen internetsite: http://www.bunkerbehoud.com/

Henk de Waard, Walcheren onder de zeegolven. 's-Gravenhage 1945
A. Boone, Van WŤstkappel naar Westkapelle. Uitgave Heemkundige Kring Walcheren 1984
H. A. van Lith, De bevrijding van Walcheren, Uitg. G. W. den Boer, Middelburg ,1970.
A. Baldewyns, A. Herman-Lemoire, De kanonnen van Walcheren. Gent 1970, ISBN 90 310 0400 6.
Johan den Hollander, Hans Sakkers Walcheren, een fotografisch document Duitse oorlogsfotografie 1940-1944 Uitg. J.J.den Hollander 1991
J.N. Houterman, Walcheren bevrijd. Middelburg, 1994
Paul Crucq: Walcheren 1943-1944, Fotoverkenning en bombardementen 'Alone above all'. 1997.
Paul M. Crucq: 'We never blamed the crews'. The flooding of Walcheren Island. October 1944. 2000
H. Sakkers, J.N. Houterman Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen Uitgeverij De Citadel 2000
J. Kramer-Vreugdenhil, Eilandbewoners, bezetting en inundatie in drie Walcherse dorpen. Dissertatie V.U. 2001
Paul M. Crucq: 'Aiming Point Walcheren'. The bombardment of gun emplacements and strong points Walcheren Island. 2003
Hans Sakkers, Vesting Vlissingen. Stichting Bunkerbehoud, Middelburg 2004
Domburg bevrijd. 1 November 1944. Hoe de mensen het beleefden. ISBN 90-9018436-8 Vlissingen, 2004.
Paul M. Crucq: 'Turning the key', the capture and liberation of Walcheren Island October 30 - November 8, 1944. 2009
1939-1945 Worsteling om Walcheren, Hen Bollen, Jantien Kuiper-Abee 1985
Zeer aanbevolen internetsite:
http://www.bunkerbehoud.com/
https://www.wingstovictory.nl/Wings_to_Victory

Indien niet uitverkocht, is bovengenoemde literatuur ook verkrijgbaar / te bestellen bij:
http://www.de-drvkkery.nl/ (te Middelburg)

DISCLAIMER

Stained-glass pcvdklis

Terug naar
Inhoud

.

.

.