"De Regenboog-School"
http://www.cbs-regenboog.nl/

regenboog@primas-scholengroep.nl

Veldwerk Natuureducatie
Hoogduin

Na 300 jaar worden de grachten op Hoogduin uitgebaggerd

De kleilaag !

Enthousiast werd de scheiding doorgegraven
tussen de zuidgracht en de noordgracht.
Later vonden leerlingen van groep acht hier
drie grote, oude, bij elkaar behorende potscherven
en stuitte men ook nog op houtwerk...

Duijnvliet circa 1780

Padden: zodra de temperaturen 's nachts in het voorjaar boven de 7 graden komen
ontwaken de padden uit hun winterslaap en zullen deze diertjes weer massaal op pad gaan
op zoek naar het water. Een weg die echter niet zonder gevaren is...

   

Natuur-educatie: leerlingen van groep 6 van de 'Regenboogschool' (Oostkapelle)
spannen ieder jaar gaas-hekjes om padden te helpen met het veilig oversteken
van de Domburgseweg.

Meer over Hoogduin

Over de kleilaag

In de afgelopen 5000 jaar is de zeespiegel 4 meter gestegen.

Hier lagen 5000 jaar geleden lage strandwallen voor de kust
en achter de strandwallen werden
wad-afzettingen neergelegd,
zand en klei

groen = klei

De zeespiegel steeg toen (tijdelijk) niet zo snel,
en de klei-afzettingen konden worden bedekt met moerasveen.
(Het zoute landschap 'mocht van de zee' zoet worden onder invloed van de regen.)

Het Zeeuwse landschap werd zelfs bedekt met hoogveen
(bosveen en uiteindelijk mosveen).
De Westerschelde bestond toen nog niet, wel de Oosterschelde.

In de IJzertijd woonden hier al mensen
De IJzertijd begon ongeveer 800 jaar voor Chr.
en eindigde met de komst van de Romeinen.  
Toen waren er hier enkele nederzettingen van de MenapiŽrs,
ook voor Hoogduin en voor Westhove
(dus waar nu zee is...)

Zo kan men nu nog potscherven uit die tijd op het strand vinden.
(Deze scherf werd in oktober 2005 gevonden voor Hoogduin bij eb.)

Voedselpot, voor het bewaren van voedsel.
(Met verbouwde destijds al gerst, rogge, en huttentut, een oliehoudend zaad.)

De Romeinen vestigden zich dus 2000 jaar geleden op de strandwal hier voor de kust.
Daarachter raakte de lagune opgevuld met moeras- en getijdeafzettingen.

Het Zeeuwse veengebied achter de strandwal

Eeuwenlang lag er dus een uitgestrekte strandwal voor de kust van Domburg,
een blijvend drooggevallen langwerpige zandbank
Van hieruit vertrokken de Romeinse schepen naar BrittanniŽ.

(Ook stond er ergens een Nehalennia-tempeltje, maar dat is weer een ander verhaal...)

Uit deze tijd stammen dus de zwarte ingeklonken harde veenlagen,
en grijsblauwe stugge kleilagen...

De zee ruimde het Romeinse landschap op,
en de grijsblauwe brokken klei en de zwarte veenresten
vinden we nu nog steeds op het strand.

(De Jonge Duinen ontstonden hier pas gedurende 1000 n.Chr - 1600 n.Chr. )

In de duinen vindt men zoetwatervoorraden.
Omdat de zoetwaterbel op het
zwaardere zoute grondwater drijft,
ligt de grondwaterspiegel in het duinzand hoger
dan in het aangrenzende polderland.
Via duinvlieten treedt het zoete water uit.

Even terug naar 250.

Na 250 n. Chr. kwam de zee in alle hevigheid terug
Overal inbraken van de zee.
Zeeland raakte grotendeels onder water
Alleen de hoogste delen waren nog bewoonbaar

Overal nieuwe kreken

Grote opgevulde geul onder Hoogduin
(> 400 m breed, >15 m diep)

De Jonge Duinen verplaatsten zich landinwaarts
Rol-duinen
Ze 'rolden' over het land
Zo verschoof de kustlijn landinwaarts ... gemiddeld 4 meter per jaar.

Hoogduin:
bij het uitgraven van de grachten
kom je dus al gauw kleilagen tegen
onmiddellijk onder het duinzand

Klei- en veenlagen vind je ook op het strand
bij lage eb.

Klei en veen op het strand voor Westhove en Hoogduin in 1983

Toen er nog geen zandsuppleties plaatsvonden
was het strand hier dus helemaal niet zo mooi...
De palenrijen stonden diep in de klei.

Nu sttrandsuppleties
bij Domburg in het voorjaar van 2004

Men verwacht in de 21e eeuw
(door het opwarmen van de aarde)
een stijging van 50 tot 110 cm.

Zeeweringen die binnen nu en tweehonderd jaar ingrijpend moeten worden versterkt.

Bronvermelding : colofon

Terug naar
Inhoud

pcvdklis@xs4all.nl

.

.