Terug naar
Inhoud

Zeewering

Zeeuw moet zichzelf
redden bij stormvloed

Zie * krant

Nieuwe bekleding voor deze Westkapelse Zeedijk

Schepen voeren stenen aan voor herstel van de Westkapelse Zeedijk
De bekleding van de dijk (over een lengte van bijna drie kilometer) bleek toch minder sterk dan gedacht.

April 2006

Werkzaamheden tot eind 2007

 

 

 

Grote rotsblokken stuk voor stuk...

...het water in

Bij laagwater, onderaan de dijkvoet

Aanlandingssteiger

Mei 2006

Wat een grote klus...

 

 

 

Zwaar materieel

Beneden: grote rotsblokken...

...aangevuld met kleinere rotsblokken...

...tenslotte vastgelegd met vloei-asfalt.

Samenvatting van de dijkverbetering bij Westkapelle
(najaar 2006)

Dijktraject van 2750 meter lengte.
Het basalt op deze dijk was niet meer sterk genoeg.
Een groot deel van de dijk moest worden verzwaard.
Op de basaltblokken kwam een extra laag.
Die laag bestaat uit zestig centimeter dikke breuksteen,
ingegoten met giet-asfalt.

1) Grote rotsblokken...

2) deze rotsblokken vormen een nieuwe dijk-teen...

3) daar tegenaan komen kleinere rotsblokken...

4) en die worden afgedekt met giet-asfalt.

Giet-asfalt-bak

5) Maar er volgt nog meer...

6) De glooiing wordt aangevuld met nog meer kleinere rotsbrokken
(en daar overheen weer giet-asfalt)

7) Het talud wordt keurig afgedekt met giet-asfalt
(Foto's gemaakt bij laagwater)

8) De dijkverzwaring is gereed

Januari 2007

www.kustversterking.nl

Geweldige golven beuken tegen de (versterkte) Westkappelse Zeedijk
©Hilda

Zie ook: Zwakke Schakels

Acht kustgebieden in Nederland zijn bestempeld als Zwakke Schakel.
Dat wil zeggen, dat ze tussen nu en het jaar 2200 niet meer bestand zullen zijn tegen een super-storm,
zoals die gemiddeld eens per 4000 jaar plaats vindt.
Eén zo'n Zwakke Schakel is Walcheren.

Ga naar

www.zeeweringen.nl

en verder ook naar

www.zeeland.nl/zwakkeschakels

De ligging van de diepe geulen: het Oostgat en de Roompot.
Door het Oostgat varen veel zeeschepen in en uit
wat vanaf het Hoogduin goed is te zien.
Ook de zuidflank van de Roompot is vaak waarneembaar
als een tweede brandingslijn ver in zee.

Door de draaiing van de aarde om zijn as
hebben alle bewegingen op het noordelijk halfrond
een afwijking naar rechts !
(Coriolis-kracht)

Het uitgaande (getijde)water van de Westerschelde door het Oostgat
zal (vanwege de neiging om dus rechts aan te houden)
ALTIJD de kust met erosie blijven bedreigen.

.

Bronvermelding / Source: colofon

.

Terug naar
Inhoud

.

.

.