Terug naar
Inhoud

Vlissingen

 

* Ziekenhuis Walcheren

Hans Sakkers, Vesting Vlissingen (2004) ISBN 90-809104-1-4

 

* St. Jacobskerk

* St. Jacobskerk Evenementen

* Zeeuws Byzantijnskoor

* Michiel Adriaanszoon de Ruyter

* 400 jaar Michiel de Ruyter

.

De draaiersjongen

In een blauwgeruite kiel
Draaide hij aan 't grote wiel
De ganse dag.
Maar Michieltjes jongenshart
Leed ondragelijke smart
A-ach! a-ach! a-ach! a-ach!

Als matroosje vlug en net
Heeft hij voet aan boord gezet
Dat hoorde zo.
Naar Oostinje, naar de West
Jongens, dat gaat opperbest!
Hojo, hojo, hojo, hojo!

Daar staat Hollands admiraal
Nu een man van vuur en staal
De schrik der zee.
't Is een Ruiter naar den aard
Glorierijk zit hij te paard!
Hoezee, hoezee, hoeze, hoezee!
.

 

* Michiel de Ruyter (Stichter Korps Mariniers)

* Marinierskapel

* Webcam Boulevard Vlissingen

* Veel foto's: www.boulevard-bankert.nl

* Bezoek Vlissingen

Voetveer Vlissingen - Breskens
* http://www.bba.nl

Kustwacht
Bron: Kon.Marine

Kustwacht-sleepboot
Bron: Kon.Marine

Kustwacht
Bron: Kon.Marine

Bronvermelding / Source: colofon

Terug naar
Inhoud

.

.

.