Terug naar
Inhoud

Eendenkooi Slikkenbosch

Slikkenbosch Oostkapelle

Deze eendenkooi, de enige op Walcheren, is momenteel voor het publiek slechts zeer beperkt toegankelijk.

Foto's Hilda Venema.

Een uitzonderlijk mooi natuurgebied.

In 1889 werd dit hier als een ideale plek gezien voor een eendenkooi met vijf pijpen: voor vijf windrichtingen.

Helemaal uitgegraven 1 tot 2 meter diepte.

Momenteel zitten er niet zoveel eenden meer.

.

In het water zitten helaas wel erg veel karpers.

Tot voor enkele jaren werd de kooi nog gebruikt voor het vangen van eenden die voor de consumptie bestemd waren.

.

Een van de vijf pijpen.

.

Ooit werden hier wilde eenden door tamme eenden (en het kooikerhondje) doorheen gelokt, het licht tegemoet.

De kooiker loste een schot in de lucht, en daar stortten ze dan neer in de trechter.

Daar draaide de kooiker elke wilde eend de nek om...

Daar gingen ze dus "de pijp uit” (vandaar de uitdrukking).

Pas in 2003 is de laatste eendenkooiker gestopt.

Sindsdien raakte Slikkenbosch in verval.

Rietwanden zakten in.

Nu is de kooi  door enthousiaste vrijwilligers van Staatsbosbeheer opgeknapt
en weer grotendeels hersteld: gericht op behoud van dit cultureel erfgoed.

Maar nog niet alle eendenpijpen zijn helemaal klaar.

Maar wanneer kun je eigenlijk zeggen dat zo'n bijzonder omvangrijk en kwetsbaar project helemaal klaar is...

Hoog in de bomen.

Tegenwoordig herbergt de kooi een grote aalscholver-kolonie.

.

Helaas gaan er tal van bomen dood vanwege scherpe uitwerpselen.

.

.

Een uniek waterrijk gebied met talloze nog oorspronkelijke geulen.

Een heel bijzondere biotoop.

Met voor Zeeland zeldzame planten, zoals de koningsvaren.

Terug naar de Nieuwsflits

.

Terug naar
Inhoud

.

Colofon

.