Terug naar
Inhoud

'Zonneveld' werd 'Zonnehove'

Tussen 1909 en 1996 was hier een ‘zeehospitium’ voor kinderen met o.a.tuberculose
‘Zonneveld’ geheten...

In 1910 vond de eerste uitbreiding plaats
en werd tevens een molen gebouwd om grondwater op te pompen.

 

Fotoalbum
1929

 

In 1938 telde ‘Zonneveld’ zo'n zeventig kinderbedden.

In 1940 eisten de Duitsers een deel van het complex op

In augustus 1942 werd door de Duitsers een gedeeltelijke evacuatie van de Walcherse bevolking bevolen.
Ook ‘Zonneveld’ moest worden
ontruimd.
Verkeer van en naar Walcheren werd praktisch onmogelijk.

Op 1 november 1944 vonden geallieerde landingen plaats in Westkapelle en Vlissingen.
Ook tussen Domburg en Vrouwenpolder en in de bossen en duinen rondom ‘Zonneveld’ is
hevig gevochten.

Pas in 1946 kon men weer naar Oostkapelle terugkeren doch de schade bleek aanzienlijk.
Na herstel konden begin september de kinderen weer terugkeren.
Inmiddels was er ook een school toegevoegd.

In de jaren daarna vonden tal van uitbreidingen plaats.

1952

Omdat het aantal kinderen met tuberculose terugliep richtte men zich nu ook op revalidatie en behandeling van kinderen met motorische handicaps. Daartoe werden opnieuw voorzieningen bijgebouwd.

Men kocht de langs de Domburgseweg gelegen boerderij ‘Veldzigt’ en men realiseerde
tot 1975 nog enkele nieuwe paviljoens, een zusterhuis, een school en een instructiebad.

Veldzigt voor de sloop

Luchtfoto in 1976

'Zonneveld' was zeer hecht verbonden met de leefgemeenschappen
van Domburg, Oostkapelle en Aagtekerke

In 1987 echter bepaalden Rijk en Provincie dat de bestaande revalidatievoorzieningen alsmede de mytylschool in Goes zouden worden geconcentreerd...

Omstreeks 1994-1995 was de verhuizing voltooid en stonden de gebouwen leeg en kwam het terrein in handen van een projectontwikkelaar, die met de sloop begon en (veel) later met de bouw van 'Zonnehove'...

Alleen de lindeboom mocht markant is de voortuin blijven staan.

Als herinnering aan 'Zonneveld' is een gedenkteken opgericht.

"Hier heeft Zonneveld gestaan
waar mensen leerden leven
die anders door de wereld gaan"

(Dichter E. Leeflang)

23-09-2005, zie * krant

Herdenkingsboek
verschenen 3 oktober 2007

Nieuwe foto's uit het archief van
Magda de Gooyer
(met dank)

.

1976

.

.

.

Voorzijde

Entree

Balie

Keuken

Gang

.

.

.

.

Sloop najaar 1995

.

.

.

.

Sloop van het zwembad

.

Zie verder:
Parc Zonnehove Bouw 2000
en
Parc Zonnehove Tien Jaar

of

Terug naar
Inhoud

.

.

.