Terug naar
Inhoud

't Vleermuizen-bunkertje

 

*
Over het kleine "Vleermuizenbunkertje" achter het gebouw "De Hooge Duijnen"

in totale samenhang bezien.

 

Ook pal tegenover de ingang van het gebouw 'De Hooge Duijnen'
lag destijds nog een bunker, en wel hinderlijk in de weg
(daarom opgeruimd).

Breskens en Vlissingen, aan de monding van de Schelde, de waterweg naar Antwerpen, waren in 1944 door de Duitsers uitgebouwd tot reusachtige versterkingen.

Overigens, heel Walcheren was veranderd in n groot fort:
"n van de sterkste verdedigingen ter wereld".
Zware batterijen: vanaf Oostkapelle / Oranjezon tot aan de Vlissingse Buitenhaven, waren opgesteld in de duinen, in en op de dijken, veelal  geplaatst in meerdere betonnen kazematten. Plus als aanvulling daarop nog een zeer groot aantal landinwaarts gelegen batterijen zowel in open geschutstellingen als in zware betonnen kazematten, bedoeld voor een indrukwekkend spervuur op, voor en over de kust. Daartussen steunpunten, commandobunkers, radarposities en mijnenvelden.  

(De betonweg naar Westhove is door de Duitsers aangelegd, en het zeehospitium Zonneveld diende als Lazarett, en later als noodhospitaal voor de geallieerden.)

Aan het einde van de Duinvlietweg strekte zich het belangrijke Duitse steunpunt (codenaam) "Hamster" uit (nu nog de naam van strandovergang 63). (Het steunpunt "Hamster" strekte zich uit vanaf de huidige strandopgang "Westhove" tot aan de huidige strandopgang "Berkenbosch")

De Duitsers hadden hier geplaatst:  

En Freya: lange-afstandsradar (bereik tot 120 km) (Scherm van 9 x 6 meter)

Twee Reuze Wrzburgs: parabool antennes ( 7,5 meter doorsnee)
(radarbereik 20 - 40 kilometer)

Twee Kleine  Wrzburgs: (bereik tot 25 kilometer) met bijbehorende batterijen zoeklichten en luchtdoelartillerie;
verder 1 radiopeilstation en 1 radiozendstation.

Elke eenheid werd bemand door 50 man.  
(In het dorp Oostkapelle zelf stond een zware verbindingsbunker type 616).

Bunkertype 616

Het doel  was o.a. het onderscheppen van geallieerde bommenwerpers op weg naar Duitsland, en als onderdeel van de Atlantikwall het voorkomen van een geallieerde landing.

Duitse Flak (luchtdoelgeschut)  
W18

Het bospad (vanaf de Duinvlietweg) door het bos naar Domburg, (dus het pad gelegen achter het houten "klaphekje") was  in de oorlog aangelegd als "munitiepad" en diende dus enkel de bevoorrading.   Toegangswegen (zoals de Duinvlietweg) werden  zwaar bewaakt. En ook in de onmiddellijke omgeving van Veldzigt waren daartoe meerdere secundaire (schuil- en munitie-)bunkertjes aangelegd, waarvan het "vleermuizenbunkertje" er dus n was. Verder waren er overal mijnenvelden en andere versperringen, en liep naar de Manteling een smalspoorlijntje (aangelegd voor de bunkerbouw, bevoorrading en aanvoer van de zware munitie).

Walcheren stond vol met luchtdoelartillerie, en Flakboten voeren voor de Zeeuwse kust.  

Duits Flakschip in de Zeeuwse wateren

In het verlengde van de Duinvlietweg lag de (open) batterij W18: 4 stuks zware kustartillerie (88 mm) en  4 stuks luchtdoelartillerie (94 mm).  
In oostelijke richting lag W19: zware kustartillerie (4 stukken elk105 mm) in 4 kazematten + radar + zoeklichten.  (codenaam "Flensburg")
Bij Domburg lagen: W37: kustbatterij met 4 kanonnen (150 mm), W17: open kustbatterij 4 met kanonnen (220 mm)

En van de vier stukken 220 cm geschut voor Domburg ( W17 )

Vervolgens: W5: luchtdoelbatterij met 4 kanonnen (94 mm), W16: kustbatterij met 3 Lt. kanonnen, en W281. een steunpunt: schuilkelders met geschutstellingen   Hier rondom: barakken, schuilkelders, munitiebunkers, commandoposten, versperringen en mijnenvelden.

Ook uit de Hoge Hil staken meerdere bunkers

De betonnen geschutsbunkers op de kust van Walcheren werden in oktober 1944 herhaaldelijk zwaar en zeer zwaar gebombardeerd door de geallieerden, doch de stellingen bleken maar moeilijk uit te schakelen. Zo werden bij de landing "Infatuate II" op 1 november 1944 bij Westkapelle 10 landingsvaartuigen vernietigd door de zware kustbatterijen W13 en W15, waarbij veel mariniers omkwamen. (Mede omdat de W13 zonder munitie kwam te zitten kon de landing uiteindelijk toch slagen...)

W15: Kustbatterij (4 stukken van 94 mm, in kazematten),
W13
: Kustbatterij (6 stukken van 150 mm, 4 in kazematten, 2 in open opstelling) .

W15
op de Westkappelse dijk
bestaande uit 4 kazematten
elk met 94 mm geschut

W14 (Kustbatterij 2 kazematten, 2 open) en W38 (open veldartillerie) waren beide onderwater geraakt.

(W284, W289, W285, W286 waren steunpunten.)

Vuurleidingspost Westkapelle

Slechts 2 van de 26 artilleriestukken in het Westkappelse landingsgebied waren voordat de landing vanuit Oostende plaatsvond, door luchtbombardementen tot zwijgen gebracht.
De landing van de geallieerden op de Westkappelse kust ging dus gepaard met een hevige strijd en zware verliezen.

Westkapelle
"Infatuate II"
Schilderij in het Gemeentehuis Veere
(te Domburg)

De bevrijding van Walcheren kostte totaal ruim 600 geallieerden het leven.

Het 41e Britse Marinierscommando, dat na de landing noordwaarts trok, kwam na de verovering van Domburg vast te zitten.
Duitse scherpschutters boven in de watertoren schoten op alles wat maar bewoog. Er werd rondom de watertoren hevige strijd geleverd en aantal aanvallers sneuvelde hier...

Pas nadat een viertal tanks versterking bracht kon men voort, en werd de aanval ingezet op de batterij W 18, gelegen in de duinen achter Westhove.
Ook hier ondervond men op 5 november aanzienlijke tegenstand, en moest men zich zelfs aanvankelijk weer op Domburg terugtrekken
Belgische en Noorse militairen namen als onderdeel van het 41 Royal Marine Commando deel aan deze gevechten. Zij moesten de kustbatterijen opnieuw aanvallen. Deze dappere commando's schakelden uiteindelijk de kustbatterijen uit en op 6 november 1944 legde de Duitse verdediging er de wapens neer.  

De strijd in de Manteling duurde nog drie dagen. De Duitse verdedigers hadden de bosrijke omgeving bijzonder goed ingericht ter verdediging, en hun posities met mijnenvelden  beschermd.

De zuivering van het bosgebied tussen Domburg en Oostkapelle

Een zware taak op 6 november, welke getuigde van
grote vastberadenheid, moed en doorzettingsvermogen.
Overal dreigden gecamoufleerde Duitse mitrailleurposities
dood en verderf te zaaien...

Belgen arriveren in de Manteling om de Noren af te lossen.

Verzamelde Duitse krijgsgevangenen
in de duinen bij W19
ten noorden van Oostkapelle
(8 november 1944).

Domburg 4th May 2005

         
     
  Norwegian landing-craft and mine sweeper on the coast  
     
  Unveiling the Norwegian Memorial  
     
  "We will remember them..."  

      British Memorial in Domburg
1 November 2007
     
       
     
"We will remember them..."
     

Westkapelle 1st November

  British Memorial in Westkapelle  
   
 
"We will remember them..."
 

Hieronder:
Water over Walcheren
Affiche 1946
Eigendom van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
(in beheer bij het Zeeuws Archief)
Bron: Agenda Zeeland 2004
"Glorie en Rampspoed"

 

Luchtfoto 16 sept 1944 (RAF)

Vlak voordat u zich bij strandovergang 'Zonneveld'
over het duin zeewaarts begeeft treft u rechts nog
drie bomkraters aan in het hoge helmgras.

Satellietfoto nu: zelfs zeven bomtrechters nog altijd zichtbaar

24 juni 2005
110 Britse granaten (nog steeds gevonden)
worden op het strand van Domburg
tot ontploffing gebracht.
(Foto: Manfred Barrevoet, PZC)

Tot zover de terugblik
betreffende het fraaie duingebied
waar velen
zo gaarne plegen te wandelen,
de seizoenen van nabij belevend.
..

(P.C. van der Klis)

Meer foto's : zie Archief '44-'45

 

Bronnen: o.a.

- Henk de Waard, Walcheren onder de zeegolven. 's-Gravenhage 1945
- A. Boone, Van Wstkappel naar Westkapelle. Uitgave Heemkundige Kring Walcheren 1984
- Paul Crucq: Walcheren 1943-1944, Fotoverkenning en bombardementen 'Alone above all'. 1997.
- Paul M. Crucq: 'We never blamed the crews'. The flooding of Walcheren Island. October 1944. 2000
- J.N. Houterman, Walcheren bevrijd. Middelburg, 1994
- Het Polderhuis, Westkapelle (zeer aanbevolen!)
- H. Sakkers, J.N. Houterman, Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen Uitgeverij De Citadel 2000
- Hans Sakkers, Vesting Vlissingen. Stichting Bunkerbehoud, Middelburg 2004
- Domburg bevrijd. 1 November 1944. ISBN 90-9018436-8 Vlissingen, 2004.
- J. Kramer-Vreugdenhil, Eilandbewoners, bezetting en inundatie in drie Walcherse dorpen. Dissertatie V.U. 2001
- Paul M. Crucq: 'Aiming Point Walcheren'. The bombardment of gun emplacements and strong points Walcheren Island. 2003
- Paul M. Crucq: 'Turning the key', the capture and liberation of Walcheren Island October 30 - November 8, 1944. 2009
- Zeer aanbevolen internetsite:
http://www.bunkerbehoud.com/

Zie ook: Colofon

(Het is op z'n minst verwarrend om steeds weer andere mensen te treffen die allemaal beweren exclusief het copyright te bezitten op tal van dezelfde, letwel aantoonbaar dezelfde foto's uit de oorlogsjaren.)

Terug naar
Inhoud

.

.

.