Terug naar
Inhoud

Over eb en vloed

Getijden zijn
op aarde min of meer regelmatig
terugkerende rijzing en daling van zeewater
(met een periode van ca. 12 uur 25 min).

Wilt u precies weten wanneer het vandaag hoogwater is bij Oostkapelle,
klik dan op:
voor het tijdstip van hoog- / laagwater

vloed

eb

Gemiddeld getijdeverschil in meters

Het ontstaan van eb en vloed:

 

De aarde en de maan draaien gezamenlijk }
om hun gemeenschappelijk
zwaartepunt
Z
vandaar de centrifugale kracht

De getijdegolf (T) (dus 2 maal) is de resultante
van de aantrekkingskracht van de maan (A) en de centrifugaalkracht (C)

Ook de de zon veroorzaakt getijdegolven (tidal bulges) op aarde.
Wanneer de zon en de maan elkaar tegenwerken ontstaat doodtij

Wanneer de invloed van de zon en de maan elkaar versterken ontstaat springtij
(dus bij volle maan en bij nieuwe maan).

.

De getijdebeweging ontstaat in de open zuidelijke oceanen en verplaatst zich naar het westen: "de aarde draait onder de getijdegolf door". Door terugkaatsing tegen kusten wordt de vertikale beweging omgezet in horizontale getijdestromen. Deze dringen vanuit de oceanen de zeeŽn binnen. Verder is daarbij de Corioliskracht van grote invloed,
en het feit dat de maan niet altijd boven de evenaar staat maakt alles nog gecompliceerder...

Via de oostkust van Schotland draait de vloedstroom de Noordzee in
en gaat langs onze kust weer van zuid naar noord
.

.

Strandwacht waarschuwt voor springtij (vooral in augustus)

Zwemmers moeten aan de Zeeuwse stranden dan vaak wel rekening houden met sterke stroming.
De sterke stroming wordt veroorzaakt door het hoge springtij dat zich af en toe voordoet. Bij springtij komt het hoogwater hoger dan normaal en het laagwater lager.
Het grote verschil
[tot wel 4,70 m] leidt tot hogere stroomsnelheden. Niet alleen op de dag van het springtij, maar ook in de dagen ervoor en erna.
Het springtij kan een hoogte bereiken van wel NAP +3.00 meter.
De combinatie van hoog springtij en stevige noordwesterwind of zuidwesterwind geeft vaak reden tot extra zorg.
Ook duikers moeten dan in open water rekening houden met een sterkere stroming dan normaal.

.

 

Piet van der Klis

Bronvermelding / Source: colofon

Terug naar
Inhoud

.

.

.