Terug naar
Inhoud

"Zeeuwse Mijmeringen"

.

Op de maandagse Middelburgse zomermarkt trof ik een alleraardigst geografisch boekje over Zeeland van P.H. Ritter met een voorwoord van Lodewijk van Deyssel (en geÔllustreerd door Anton Pieck).  

"Zeeuwse Mijmeringen"    

"Zeeland is een der weinige streken op aarde, waar men kan reizen zonder "toerist" te zijn... Ge gaat er heen om anders te leven, om de Droom te herwinnen, die het vlotte, bezige bestaan van alledag voor u te loor deed gaan... Ge gaat er heen om de eenzaamheid terug te vinden van het landschap en de eenzaamheden van uw eigen ziel...
Omgeven door de wijde ruimten, waar alleen de Hemel Souverein is en de Zee, ligt het  daar als aan het eind der aarde...

In de lente is het op de Zeeuwse stromen alles blauw, de watervlakte is blauw en de hemel is blauw... Ver in het verschiet, waar de lijnen der landen zich openspreiden, vloeien de blauwe vlakten ineen in het blauw van de zee.  Ge hebt reeds bepeinsd dat het alles aandoet als Delfts porselein, ge voelt hoe die kunst  de weerspiegeling is van deze wereld...

Hier vervalt de onderscheiding tussen water en land. Het gele zand van de oevers en banken vloeit golvend over in het blauwe water en het water vloeit uit met trage, melkwitte golven tegen de flauwe hellingen der geel-witte kusten...

Zeeland in lentetijd is de wereld van het klare en opene. De hemel glimlacht zacht en goedertieren tegen de lichte wereld, en water en land kaatsen het zonlicht naar de hemel terug. Het is het land van de glimlach, het is het land van licht en kleuren, de stranden zijn er witter, de weilanden groener dan elders. Heel het land lijkt op de witte appelbloesems die om de heldere, kleine huisjes bloeien, ingericht...  

Maar in de herfst als de luchten grijs gaan worden, dan spint de zee haar nevelen over het land, dan wordt heel Walcheren  grijs en dof en stil, de zachte vreugde verschaduwt tot zachte ernst, en alles is grijs en wijd, onmetelijk en onbestemd als de schorren waar meeuwen zwieren, als de zeeŽn en wateren er omheen..." 

(1951)    

 Piet van der Klis (dec 2004) 

Terug naar
Inhoud

.

.

.