Terug naar
Inhoud

 

 

Het Zorg- en Recreatiecentrum in Parc Zonnehove

De Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) biedt bewoners van Parc Zonnehove een zorgpakket aan met als doel het verblijf binnen Parc Zonnehove te veraangenamen, en vooral ook opdat men zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en comfortabel in Parc Zonnehove kan blijven wonen.

Welkom

Algemene ruimtes voor zorg, behandeling en recreatie

Binnen Parc Zonnehove bevindt zich een aantal algemene ruimtes, welke worden beheerd door SVRZ ( www.svrz.nl ) Zij vormen het centrale coördinatiepunt met betrekking tot de zorg- en dienstverlening en recreatie.. Behalve een aantal werk- en behandelruimtes (werk- en ontvangstkamer van de zorgcoördinator, multifunctionele spreek- en behandelkamers, oefenzaal en slaapunit) vindt men hier ook een aantal ruimtes die bestemd zijn voor recreatieve doeleinden. Hierbij kan men denken aan de fitnessruimte, de kleedruimte met toilet/douche, de zonnebankruimte met toilet/douche en het Grand Café. Laatstgenoemde ruimte is destijds ingericht in nauw overleg met het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren van Parc Zonnehove. De recreatieve ruimtes staan voor bewoners vrijelijk ter beschikking en gebruik. De ruimtes zijn zo ingericht dat ze voor velerlei doeleinden geschikt zijn.

De zorgcoördinator(en)

De zorgcoördinator is voor bewoners het aanspreekpunt met betrekking tot de coördinatie van zorg- en dienstverlening binnen Parc Zonnehove. Hij is gedurende werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur voor hen beschikbaar. De zorgcoördinator heeft een verpleegkundige achtergrond en fungeert als advies- en helpdesk. Bij hem kan men terecht met vragen en natuurlijk ook met klachten op het gebied van de zorg- en dienstverlening.

Door middel van overleg tussen de bewoner en de zorgcoördinator kan de zorg- en dienstverlening worden afgestemd op de persoonlijke zorgvraag.

De zorgcoördinator heeft tevens een taak in het opzetten, begeleiden en ondersteunen van de dagelijkse activiteiten welke in het zorgcentrum plaatsvinden.

 
Jan van Strien   Hans Kroon

Het basispakket

Appartementeigenaren van Parc Zonnehove nemen automatisch het basispakket af. De op dit moment geldende kostprijs van het basispakket is € 113,- per maand.

Het basispakket biedt bewoners de volgende voorzieningen:

 • Het beschikbaar zijn van de zorgcoördinator c.q. helpdesk, gedurende werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
 • Via de zorgcoördinator directe bereikbaarheid van zorg- en dienstverlening.
 • 24-uurs bereikbaarheid van professionele hulpverleners (verpleegkundigen) voor het bieden van niet-planbare zorg bij calamiteiten. Deze hulpverleners zijn te bereiken via een speciaal telefoonnummer.
 • Wekelijks spreekuur van een fysiotherapeut voor het geven van houdings- en bewegingsadviezen.
 • Eén keer per twee weken spreekuur van een diëtist voor het geven van voedingsadviezen.
 • Mogelijkheid tot het onbeperkt gebruik maken van een aantal aanwezige voorzieningen. Hierbij valt te denken aan de fitnessruimte, de zonnebankruimte en het Grand Café.
 • Het gebruik maken van een aantal "gemaksdiensten". Hierbij kan men denken aan het tijdens afwezigheid verzorgen van de planten, legen van de brievenbus en dergelijke.

Het aanvullend pakket

Naast het basispakket bestaat de keuze uit een aantal aanvullende voorzieningen. Dit aanvullend pakket bestaat uit:

 • Ondersteuning en/of hulp bij de dagelijkse verzorging.
 • Verpleegkundige ondersteuning, adviezen of hulp (bijvoorbeeld toezicht op medicijngebruik, wondbehandeling, het geven van injecties).
 • Terminale zorgverlening.
 • Begeleiding en ondersteuning bij psychogeriatrische problematiek.
 • Personenalarmering met alarmopvolging door professionele hulpverleners.
 • Huishoudelijke hulp.
 • Maaltijdverzorging (dagelijks een keuze uit drie menu’s)
 • Consultatie van verpleeghuisarts, diëtist, fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut.
 • Aanvullende facilitaire dienstverlening, zoals linnenverhuur of boodschappendienst.

De kosten van dit aanvullend pakket worden op basis van het op dat moment geldende tarief per minuut of per product in rekening gebracht. Echter, indien men een indicatieadvies van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (www.ciz.nl) bezit dan betaalt men een eigen bijdrage welke afhankelijk is van het inkomen.

Spreekuur van de fysiotherapeut

Onze fysiotherapeute houdt wekelijks een adviesspreekuur. Zij kan adviseren voor wat betreft het geven van houdings- en bewegingsadviezen al of niet in combinatie met de aanwezige fitnessapparatuur. Indien men gebruik wenst te maken van dit spreekuur dient men dit vooraf door te geven aan de zorgcoördinator.

Spreekuur van de diëtiste

Onze diëtiste is eens per twee weken voor de bewoners aanwezig voor het geven van voedingsadviezen. Indien men gebruik wenst te maken van haar spreekuur dient men dit vooraf door te geven aan de zorgcoördinator.
Tip: kijk ook eens op
www.voedingscentrum.nl

Aanwezigheid pedicure

Iedere vrijdag is er een behandelruimte gereserveerd voor de pedicure. Zij werkt alleen volgens afspraak.

Aanwezigheid masseuse

Iedere vrijdag is er een behandelruimte gereserveerd voor de masseuse. Zij werkt alleen volgens afspraak.

Kapster aan huis

Binnen Parc Zonnehove werkt er een ‘kapster aan huis’. Zij werkt alleen volgens afspraak.

Warme maaltijdvoorziening

Men kan iedere dag kiezen uit diverse menu’s. Veelal gebruikt men de warme maaltijd in het restaurant van zorgcentrum SIMNIA, maar indien men wenst dat de maaltijd bezorgd wordt bij het appartement dan kan dat ook.

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om diepvriesmaaltijden (Apetito) te bestellen via Stichting Welzijn Veere (www.welzijnveere.nl)

Bloeddruk meten en bloedsuikerwaarde bepalen

In het zorgcentrum is een bloeddruk- en een bloedsuikerwaardemeter aanwezig. Indien men geïnteresseerd is naar de bloeddruk of bloedsuikerwaarde en deze met regelmaat wilt laten controleren, dan kan dat bij de zorgcoördinator.

Tip: kijk ook eens op www.bloeddrukbehandeling.nl of www.dvn.nl

Bewegen voor senioren

Iedere maandagmorgen vindt in de fitnessruimte de activiteit ‘bewegen voor senioren’ plaats. Deze activiteit wordt op deskundige wijze begeleid door een fysiotherapeute. In verband met het grote aantal deelnemers is de activiteit verdeeld over drie groepen.

Iedere dinsdag koffiemorgen, iedere vrijdag ‘happy hour’

Iedere dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur wordt er voor de bewoners een koffiemorgen en iedere vrijdag van 16.30 uur tot 19.00 uur een ‘happy hour’ georganiseerd. Onder het genot van een consumptie tegen een schappelijke prijs kan men in het Grand Café sociale contacten verstevigen.

Koninginnedag

Koffie met oranje tompouce en oranjebitter

Bridgeclub ‘Zonnehove’

Iedere dinsdagmiddag worden in het Grand Café wedstrijden gespeeld door bridgeclub ‘Zonnehove’.

Schilder- en tekenclub ‘Zonnehove’

Deze schilder- en tekenactiviteit vindt iedere woensdagmiddag plaats in de fitnessruimte. Er worden ook schilder- en tekencursussen gegeven.

Spelletjesmiddag

Iedere vrijdag vindt er een spelletjesmiddag plaats. Onder het genot van een kopje koffie of thee kan men dammen, schaken, sjoelen, rummycup spelen...of scrabble, yahtzee, poker, mastermind, barricade, kaartspel, crossword, 1845-spel, mens erger je niet, enz.

Beautydagen

Met regelmaat wordt een beautydag georganiseerd. De pedicure, de masseuse en de visagiste stellen voor bewoners van Parc Zonnehove gezamenlijk een ‘verwenpakket’ samen.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over de zorg- en dienstverlening binnen Parc Zonnehove, mail dan naar parczonnehove@svrz.nl

Indien u meer informatie wenst over SVRZ, klik dan op www.svrz.nl

Jan van Strien SVRZ
parczonnehove@svrz.nl

.

Terug naar
Inhoud

.

.

.