PCOB
OOSTKAPELLE

.

   

KERSTMIDDAG
(woensdag 20 december 2006)

Kerstoverweging:
"Kerstmis... eeuwenoud... oneindig jong..."

In de duistere dagen van december sluit zich de buitenwereld om ons heen
de mens keert naar binnen, wordt zich van zijn innerlijke kant bewust
en stelt zich open voor het mysterie,
wordt ontvankelijk voor geheimen…
De verbeelding komt aan de macht:
'Midden in de winternacht ging de hemel open…'
en daar waar er geen woorden meer zijn, is er dan de muziek...

.

"Ruimte scheppen voor de nieuwe of herhaalde verrassing
en vooral voor de ontroering...
en je prijsgeven aan al die zingeving en goede wil..."

(Anne van der Meiden in 'Perspectief ' december 2006)

Diapresentatie:

Het Christuskind in glas-in-lood, door de eeuwen heen.

Eerbied, Ootmoed

De mens op zoek naar een goed heenkomen...

Geborgenheid


Kees Krommenhoek speelt
Oude kerstkoralen
op het nieuwe Johannus-orgel:


Nu zijt wellecome

Daar is uit 's werelds duist're wolken

Ik kniel aan uwe kribbe neer

Het Christuskind in glas-in-lood, door de eeuwen heen

.

Kerstmaaltijd

Fraai kerstporcelein

Prachtige tafels

't kerstservetje

.

 

.

 

.

 

...dank voor alle goede zorgen...

 

.

 
 

.

 

40 geborduurde kaarten

Foto's: Hilda

Layout: pcvdklis@xs4all.nl


naar hoofdpagina

.

.

.